17-10-2019

Krijg jij een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO)? Om een IGO te krijgen moet je in België wonen en niet meer dan 29 dagen per jaar in het buitenland verblijven. Je moet ook telkens je naar het buitenland gaat, ook al is dit maar 1 dag, of 3 weken of langer op een ander adres verblijft in België dit aangeven bij de Pensioendienst. Sinds 1 juli 2019 zijn de verblijfscontroles hiervoor strenger geworden. De postbode komt nu regelmatig langs om een document te laten ondertekenen. Als je niet thuis bent probeert de postbode opnieuw. Na drie mislukte pogingen laat hij een briefje achter in je brievenbus en moet je zelf naar de gemeente gaan om je te melden. Ik stelde mij daar vragen bij, want ik weet dat veel mensen ongerust zijn en bang zijn om de postbode te missen, of zich geviseerd voelen omdat ze telkens moeten bewijzen dat ze hier wonen. Daarnaast worden mensen die langdurig in een revalidatiecentrum verblijven niet uitgesloten van de controles, terwijl ze er natuurlijk niet aan kunnen doen dat zij enkele weken niet thuis zijn. De minister vertelde mij dat er na zes maanden een evaluatie voorzien is, ik kijk er alvast naar uit en blijf aandringen dat de minister de nodige verbeteringen aanbrengt.

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic027.pdf