Als lid van dé gezinspartij zet ik me in het Parlement altijd in om het voor gezinnen zo comfortabel als mogelijk te maken tijdens het opvoeden van kinderen. Gedeelde zorg tussen ouders is in onze snel veranderende maatschappij cruciaal. Uit cijfers die ik heb opgevraagd aan Minister Muylle blijkt nu dat steeds meer mannen gebruik maken van het ouderschapsverlof, dit is deels te verklaren doordat het ouderschapsverlof dankzij verschillende initiatieven die we hebben uitgewerkt steeds flexibeler is geworden voor gezinnen. Het gaat dus de goede richting uit.

Sinds 2019 is er bijvoorbeeld het 1/10 ouderschapsverlof, een nieuwe vorm van ouderschapsverlof ontstaan uit mijn wetsvoorstel, mogelijk bij alle werkgevers (privésector, openbare sector, onderwijs, enz.). Die 1/10 onderbreking kan voor alle voltijdse werknemers die hun prestaties met een dag om de twee weken of met een halve dag per week willen verminderen om meer tijd met hun kind te kunnen spenderen.

Het is echter belangrijk om dit soort initatieven regelmatig te evalueren, een jaar na de invoering is het toch tijd voor een eerste evaluatie, ik heb de cijfers opgevraagd bij Minister van Werk Nathalie Muylle.

En wat blijkt: de nieuwe vormen van ouderschapsverlof in 1/5 of 1/10 regelingen zorgen ervoor dat papa’s het eenvoudiger vinden om ook een stuk ouderschapsverlof op te nemen. Het is dus een goede maatregel, de aandelen van mannen en vrouwen groeien al meerdere jaren naar elkaar toe, al is er natuurlijk ook nog veel werk op de plank. Mannen die een deel van de zorgtaak op zich nemen zorgen er niet alleen voor dat er minder druk ligt op hun vrouw, het creeërt ook meer verbondenheid binnen het gezin.

“Een meer flexibele manier in het omgaan met ouderschapsverlof zorgt er voor dat meer papa’s het mogelijk zien om ook een deel van de verantwoordelijkheid op te nemen in de opvoeding.” Nahima Lanjri

De concrete cijfers tonen aan dat mannen meer geneigd zijn om gebruik te maken van de kortere onderbrekingen eerder dan voltijds het verlof op te nemen. Zo zien we dat er al 22 325 mannen gebruik hebben gemaakt van het 1/10 ouderschapsverlof sinds het bestaan (juli 2019). Dit tegenover 29 654 vrouwen. Bij het voltijdse ouderschapsverlof krijgen we een totaal ander beeld, 241 389 vrouwen hebben sinds begin 2018 gebruik gemaakt van het voltijdse ouderschapsverlof. Dit tegenover 64 065 mannen. Om overzichtelijk samen te vatten: in de korte onderbreking van 1/10 ouderschapsverlof vinden we 43% mannen die er gebruik van maken. Dat mag een groot succes genoemd worden. Echter, bij het voltijdse ouderschapsverlof, zien we dat maar 21% van de gebruikers mannen zijn. De overgrote meerderheid zijn dus vrouwen.

Dit toont aan dat een meer flexibele manier in het omgaan met ouderschapsverlof er ook voor zorgt dat meer papa’s het mogelijk zien om ook een deel van de verantwoordelijkheid op te nemen in de opvoeding. Dit valt aan te moedigen en moet meegenomen worden naar toekomstige initiatieven. Mijn recente wetsvoorstellen die de leeftijd van het kind waarvoor ouderschapsverlof en tijdskrediet kan opgenomen worden wordt verhoogd naar 18 jaar zijn daar goede voorbeelden van om gezinnen meer ruimte te geven. Gezinnen kunnen zelf de beste keuzes maken die voor de opvoeding van hun kind nodig zijn.

29-08-20