Stadslijst ontgoocheld over formateursnota Bart De Wever

09-11-2012

09-11-2012

De Stadslijst is ontgoocheld in de formateursnota die ze afgelopen weekend ontving van Bart De Wever. Deze tekst leest veeleer als een meer uitgesproken versie van het programma waarmee N-VA in Antwerpen naar de verkiezingen trok dan als een nota van een formateur die tot een constructieve meerderheid wil komen

De visie inzake stadsontwikkeling waarvoor onze stad de laatste jaren alom geroemd werd, wordt verlaten. Ruimtelijke ordening wordt ondergeschikt  aan een mobiliteitsbeleid waarin de auto absolute voorrang krijgt. Ook het activeringsbeleid van het Antwerpse OCMW werd in het verleden door vriend en vijand aangehaald als voorbeeld voor andere OCMW’s. Desalniettemin wordt in de formateursnota voorgesteld om het Antwerpse OCMW te ontmantelen, het activeringsbeleid terug te schroeven (weghalen bij het OCMW, afschaffen sociale restaurants, …) en komt de formateur inzake bestrijding van armoede niet verder dan een culpabilisering van armen.

De nota biedt daarnaast geen concreet antwoord op enkele cruciale uitdagingen waar onze stad voor staat, met name op het vlak van kinderarmoede en het capaciteitsprobleem in onze scholen. Ook een visie op de duurzame ontwikkeling van onze stad ontbreekt.

We zijn ook verwonderd over het feit dat de voorgestelde nota geen enkele financiële onderbouw bevat voor het voorgestelde beleid. Vele van de aangehaalde veranderingen blijven bovendien beperkt tot een onderzoeksfase of studieronde. Wij zijn ervan overtuigd dat Antwerpen op dit moment geen anderhalf jaar de tijd heeft om te onderzoeken en experimenteren. Onze stad heeft nu daadkracht nodig.

De missen in deze formateursnota kortom een coherente visie en een duidelijk toekomstproject voor Antwerpen en zullen deze standpunten morgenvroeg uitgebreider toelichten aan Bart De Wever. We verwachten van de formateur een nota die verder gaat dan zijn eigen partijprogramma. Gezien het feit dat N-VA bij de verkiezingen geen absolute meerderheid behaald heeft, lijkt het ons logisch dat een nieuwe nota de stembusuitslag van 14 oktober beter weerspiegelt.