Sociale fraude aanpakken via dubbelbelastingverdragen

30-01-2018

30-01-2018

Ik heb de minister van Financiën een stand van zaken gevraagd over de internationale informatie-uitwisseling via dubbelbelastingverdragen. Die informatie is nodig voor de aanpak van onder meer sociale fraude zoals het krijgen van een uitkering of een leefloon terwijl die persoon een woning in het buitenland heeft.

Ik vroeg de minister hoe de informatie tot bij ons komt, van hoeveel landen we al financiële gegevens krijgen en of de FOD Financiën de informatie van het aanslagbiljet kan doorgeven aan de OCMW’s. De minister zegt dat ons land nu al uit meer dan honderd landen informatie ontvangt over buitenlandse rekeningen van Belgische inwoners en van de roerende inkomsten en meerwaarden op die rekeningen. Die bedragen moeten hier door de Belgische belastingsplichtige worden aangeven.

Verder werd al informeel contact opgenomen met Marokko en Turkije over het opzetten van een bilateraal project om ook informatie over onroerende goederen uit te wisselen. Zij zien op korte termijn niet de mogelijkheid om zo'nl project op te starten met ons land. De minister laat tot slot onderzoeken op welke wijze de OCMW’s een betere toegang kunnen krijgen tot fiscale gegevens. Ik zal de minister hier over twee maanden opnieuw over ondervragen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.