14-02-2019

Een jaar geleden vroeg ik aan de minister van Financiën de stand van zaken over de internationale informatie-uitwisseling via dubbelbelastingverdragen. Met die informatie kunnen we sociale fraude aanpakken zoals het krijgen van een leefloon of uitkering terwijl iemand in het buitenland een woning heeft. Toen bleek dat België al van meer dan honderd landen informatie ontvangt over Belgische inwoners, maar dat er nog geen bilateraal project is met bijvoorbeeld Marokko of Turkije om informatie uit te wisselen. Enkele weken geleden stelde ik opnieuw enkele vragen hierover: of er al vooruitgang is voor de samenwerking met Marokko en Turkije, of de FOD Financiën voldoende informatie uitwisselt met het centraal fraudebureau zodat OCMW’s over de nodige info zullen beschikken om fraude aan te kunnen pakken en wat de stand van zaken is over het centraal fraudebureau.

De minister liet weten dat België momenteel met 150 overheden fiscale informatie kan uitwisselen. Met Marokko en Turkije kan ook fiscale informatie uitgewisseld worden, maar dit is er vooral op gericht om fiscale, in plaats van sociale fraude te bestrijden. Informatie tussen de FOD Financiën en het centraal fraudebureau kan uitgewisseld worden, zolang de regels in verband met privacy worden gerespecteerd. 

Lees hier mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.