18-05-2018

De Belgische bouwsector lijdt enorm onder de sociale dumping en sociale fraude. Vorig jaar daalde het aantal Belgische bouwarbeiders met 20 000 eenheden. Het is nog altijd goedkoper om in de bouw te werken met een gedetacheerde werknemer, dan met een Belgische werknemer. Gemiddeld is dat 6 euro goedkoper, voornamelijk omdat de sociale bijdragen in de landen van herkomst een pak lager liggen dan in ons land. Vooral kleine kmo's en familiebedrijven lijden daaronder.

In de commissie Sociale Zaken vroeg ik aan de bevoegde staatssecretaris, welke maatregelen hij zal nemen om specifiek deze bedrijven te behoeden voor faillissementen. Zij concurreren namelijk met grote bouwfirma's die gedetacheerde werknemers inzetten. Volgens de staatssecretaris zullen alle maatregelen door de regering genomen, het kostenverschil meer dan halveren. Daarbovenop komt nog eens de klassieke taxshift. Ook de vermindering van de vennootschapsbelasting zal voor de kmo's voor enige ademruimte zorgen.

Men moet ook inzetten op extra controles op de bouwwerven. Het mag niet zo zijn dat de extra inspecteurs die men aanwerft, als vervanging dienen voor hun collega's die op pensioen gaan. Er moeten inspanningen gebeuren. Maar als dat betekent dat er netto niet veel inspecteurs zijn bijgekomen, dan begrijp ik de opmerking van de vakbonden die vinden dat er meer gecontroleerd moet worden.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris.