24-10-2017

Binnenkort moeten enkele duizenden Belgen minder betalen voor hun gas. Er komt een uitbreiding van het aantal mensen dat kan genieten van een sociaal aardgastarief.

Met deze maatregel wil minister Kris Peeters het sociaal tarief toekennen aan wie het echt nodig heeft. Tot nu was het te beperkt en gold de lagere gasprijs alleen voor huurders van sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat wordt nu uitgebreid naar alle sociale verhuurkantoren en de OCMW’s.

De maatregel van Kris Peeters sluit aan bij het wetsvoorstel dat ik eind 2016 al heb ingediend.

Sinds 2007 hebben personen met een handicap recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming lang op zich wachten, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kwh elektriciteit/jaar is dat al gauw 280 euro en meer per jaar. Om dit probleem te verhelpen, heb ik een wetsvoorstel ingediend om mensen met een beperking het sociaal tarief toe te kennen.

Als blijkt dat de persoon met een beperking recht had op een tegemoetkoming vanaf een bepaald ogenblik, dan zal het sociaal tarief met terugwerkende kracht worden toegekend, zodat men niets misloopt. In een volgende fase moeten we werk maken van een volledig automatische toekenning van dit sociaal tarief.

Administratieve moeilijkheden zijn er niet. De FOD Economie beschikt over alle nodige gegevens om het sociaal tarief retroactief te kunnen toepassen. Van een meerkost is ook geen sprake, want als de beslissing eerder was genomen of onmiddellijk, dan zouden deze personen ook al van het sociaal tarief kunnen genoten hebben.


Lees hier meer over mijn voorstel: http://www.nahima.be/nl/vlottere-toekenning-sociaal-tarief-gas-en-elektriciteit