2-02-2022 - Sekswerk op zich is niet verboden in ons land maar iemand in dienst nemen om seksuele handelingen te verrichten, is dat wel. Heel wat sekswerkers worden daarom officieel aangenomen om andere activiteiten te vervullen zoals bv. masseuses en barpersoneel. Als het tot een rechtzaak komt, wordt deze arbeidsovereenkomst in de meeste gevallen nietig verklaard waardoor de overeenkomst vervalt zonder dat sekswerkers zich kunnen beroepen op enige rechten. Om sekswerkers een betere sociale bescherming te bieden, zorgden we ervoor dat de nietigheid van zo'n contract niet langer ingeroepen kan worden. 

Gezien de erg kwetsbare omstandigheden waarin heel wat sekswerkers zich bevinden, is het belangrijk dat de overheid hen voldoende bescherming biedt. De nietigverklaring van een arbeidscontract van een sekswerker werd in de meeste gevallen ingeroepen door de werkgever of pooier. Een nietigverklaring houdt in dat het contract nooit heeft bestaan waardoor sekswerkers geen sociale rechten hebben waarop ze kunnen terugvallen. Door de niet-inroepbaarheid van de nietigheid van zo'n arbeidsovereenkomsten in te voeren, nemen we een eerste belangrijke stap in de richting van een betere sociale bescherming voor de sekswerkers.

Om te komen tot een volwaardige sociale bescherming van sekswerkers moet er nog een groot debat gevoerd worden over het statuut en het strafrecht. Dit overleg zal gebeuren in de commissies Justie en Sociale Zaken.