In maart vorig jaar trok ik aan de alarmbel over de drugsoorlog in Antwerpen en benadrukte ik de noodzaak tot actie in dat verband. Ondertussen woedt de drugsoorlog evenwel nog steeds en worden we in Antwerpen nog vaak wakker met het bericht dat alweer een granaat gegooid werd of een gevel beschoten werd. Niet alleen stapelen de aanslagen zich op, maar de drugscriminelen worden ook steeds roekelozer, denk maar aan de onschuldige kleuter die maar net kon ontsnappen toen de kogelregen een aantal weken terug losbarstte.

Na de vele drugs aanslagen in Antwerpen zijn veel mensen bang en ongerust. Alleen met doorgedreven samenwerking tussen het lokale en federale niveau kunnen we drugsbendes aanpakken. Hoe ziet deze samenwerking er nu uit en hoe staan de justitiële middelen ervoor? Ik ondervroeg minister Geens over de war on drugs in Antwerpen. Hieronder lees je het integrale antwoord. 

Minister Koen Geens aan het woord:

De Hoge Raad voor de Justitie stelde in 2017 de historische wettelijke kaders in vraag. Ze weerspiegelen niet de actuele personeelsbehoeften per rechtbank en staan een objectieve verdeling in de weg. Ik heb steeds gepleit voor een dynamisch en objectief allocatiemodel voor de verdeling van middelen over de rechtscolleges en parketten, en dit op basis van een goed uitgewerkte werklastmeting.


Het kader van het parket Antwerpen is vandaag voor 94% ingevuld. Met de lopende vacatures en de gekende vertrekkers binnen de 6 maanden zou men uitkomen op 96%.


De drugsopvolgingskamer richt zich op drugsverslaafden die kleinschalige drugsverkoop doen om in hun drugsverslaving te voorzien en betracht een oplossing voor de verslaving te vinden. De operatie nachtwacht daarentegen richt zich op de drugsverkoop in georganiseerd verband. Deze dossiers komen voor de enkelvoudige correctionele kamer, en bij de grotere dossiers voor een collegiale kamer, die maandelijks 8 keer zetelen.

Wat betreft de capaciteit van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen: in afwachting van de invulling van de vacatures, kreeg FGP Antwerpen het voorbije najaar al 10 rechercheurs in versterking van andere FGP's middels tijdelijke detacheringen. FGP Antwerpen krijgt nog steeds prioriteit en er werden sinds september 2019 al 82 vacatures opengesteld. De invulling ervan is natuurlijk afhankelijk van het vinden van geschikte kandidaten. Er worden inspanningen geleverd om het personeelskader verder op te vullen.

Wat betreft de rol van Staatsveiligheid: deze heeft de wettelijke opdracht om de dreiging van en door criminele organisaties op te volgen en doet dit naar best vermogen binnen de gestelde prioriteiten. Thema's als terrorisme, extremisme, spionage en proliferatie vragen aanzienlijk wat energie en middelen, maar dat wil niet zeggen dat andere opdrachten niet worden uitgevoerd. Zij worden, met een andere intensiteit en op meer reactieve wijze uitgevoerd. Dit geldt ook voor de georganiseerde drugscriminaliteit. Indien het onderzoek verbanden toont met de georganiseerde criminaliteit, wordt dit aan de betrokken politiediensten gemeld, om reactief op te treden, maar  ook om te voorkomen dat criminele organisaties infiltreren in het overheidsapparaat en daarmee de structuren van de rechtsstaat ondermijnen.

Ten slotte wat betreft de vragen inzake de evaluatie van het Stroomplan, verwijs ik graag naar de antwoorden die ik reeds gaf omtrent dit onderwerp tijdens de plenaire vergaderingen van 19 december 2019 en 6 februari 2020. Mijn beleidscel had inmiddels ook de kans om met de evaluatoren en met de actoren op het terrein van justitie en politie van gedachte te wisselen en na te gaan welke elementen voor verbetering vatbaar zijn. Recent had ik nog een overleg  met het parket van Antwerpen en de vertegenwoordigers van de gerechtelijke politie in Antwerpen over de concrete problematieken en uitdagingen waar onze ordediensten mee te maken krijgen, zodat we een beter zicht krijgen op de noden die we naar politieke initiatieven moeten vertalen. Ik denk daarbij niet alleen aan personeels- en middelencapaciteit maar ook aan een versterkte samenwerking tussen de bestuurlijke en gerechtelijke actoren, de informatie-uitwisseling tussen de publieke overheden (gerecht, politie, fiscus) en de private actoren, enzoverder. Diverse voorstellen moeten nog verder worden onderzocht, niet alleen op strategisch en tactisch vlak, maar ook wat betreft bepaalde wetgevende initiatieven.

Bekijk in dit filmpje mijn reactie:

Ook in de Antwerpse gemeenteraad kwam ik al tussen, meer informatie vind je hier.

24-09-2020