Samen voor meer werk

14-12-2012

14-12-2012

Vandaag hebben we een aantal beslissingen genomen in het kader van de relancestrategie.

De genomen maatregelen richten zich op de zwakste schakels in onze arbeidsmarkt, de oudere en jongere werknemers met een laag loon/ of een lage scholingsgraad. Een zeer positief signaal is de doelgerichte inzet van de beschikbare middelen, waarbij men oog heeft voor de lokale situatie en specifieke noden van de doelgroepen. Een visie die in de toekomst nog beter kan worden uitgebouwd als dit domein wordt overgedragen aan de regio's zodat er dichter bij het werkveld beslissingen kunnen worden genomen.

Ik was vooral tevreden met de werkplekleerplaatsen, die tot doel hebben om jongeren sneller aan werk te helpen. Jongerenwerkloosheid in tijden van langer werken, dit kan natuurlijk niet. Toch stoten lager opgeleide jongeren vaak op problemen bij sollicitaties. Ze kunnen vaak niet de gevraagde diploma's voorleggen en als men werkloos is kan men ook geen ervaring opbouwen. Voordat hun carrière een aanvang kan nemen, vallen ze al tussen wal en schip.

Juist om deze vicieuze cirkel te doorbreken bestaan er werkplekleerplaatsen waarbij de jongere de mogelijkheid krijgt om zich te bewijzen en te leren op de werkvloer. Binnen dit wetsontwerp wordt een verplichting opgelegd aan alle werkgevers om samen jaarlijks 1 % van hun totale personeelsbestand als werkplekleerplaats ter beschikking te stellen.

Daarnaast willen we ons federaal engageren voor 10.000 stageuitkeringen voor jongeren.

Wel moeten we erop toezien dat de instapstages voor jongeren geen systeem worden van goedkope arbeid, maar effectief een opstap naar werk is.

We verwachten dan ook van de minister dat men bij de concrete uitwerking hiermee rekening houdt.