Rust moet terugkeren

21-02-2013

21-02-2013

30.000 betogers. Er is veel  volk naar Brussel gekomen. Die mensen zijn ongerust over hun job, hun inkomen, over berichten over sluitingen, herstructureringen..

CD&V verstaat die ongerustheid. 

Het sociaal overleg zit al een paar weken in het slop. Sociaal overleg dat via afspraken over loonlastenverlaging, flexibilisering van de arbeid de concurrentiekracht van onze bedrijven wil versterken en via welvaartvastheid van uitkeringen en verhoging van de lonen de koopkracht wil beschermen.

Die 30.000 mensen weten uit ervaring in hun eigen bedrijf hoe cruciaal het is om gemaakte afspraken te respecteren en om sociale vrede en de goede werking van een bedrijf te garanderen.

Ook voor CD&V blijft het sociaal overleg het belangrijkste instrument om tot afspraken te komen in sociaal-economische dossiers. Maar dan mag men natuurlijk niet van de onderhandelingstafel weglopen én moet de regering er alles eraan doen om dat overleg te ondersteunen en het vertrouwen tussen de partners op te bouwen. En dat doe je niet door als minister van Werk een openlijke media-oorlog te voeren met je gesprekspartners. Zeker niet als je de opdracht hebt gekregen om via voorzichtige informele contacten het sociaal overleg weer vlot te trekken. Ook hier geldt dat wat je te zeggen hebt, je dat aan de tafel zegt en niet in de krant.

Een tweede belangrijk signaal dat de regering kan geven om dat vertrouwen te herwinnen is duidelijkheid creëren over het respecteren van de reeds gemaakte afspraken. Maar dat wil ook zeggen dat we dan van de  sociale partners mogen verwachten dat zij engagement en moedig leiderschap betonen in alle moeilijke dossiers, ook in het moeilijkste, het eenheidsstatuut. Als ze dat niet doen, dan moeten ze ook niet klagen dat anderen in hun plaats de lijnen uitzetten.

Het beste antwoord op de onrust van de mensen is morgen de rust te laten terugkeren. Dat kan als de groep van 10 opnieuw rond de tafel gaat zitten en dat er binnen de kortste keren afspraken en engagementen zijn in alle sociaal- economische dossiers die nu op tafel liggen. En rust en vertrouwen krijg je  als je bruggenbouwer bent en iedereen laat scoren en niet altijd zelf wil scoren.