Rouwverlof blijft op onze agenda

05-06-2012

05-06-2012

Ik heb tijdens de commissie van 5 mei mijn wetsvoorstel voor rouwverlof opnieuw op de agenda geplaatst.  De bevoegde minister vindt dat het nu nog niet kan gerealiseerd worden en dit omwille van de budgettaire impact.  

Maar die is echter beperkt en ik  blijf ervan overtuigd dat er nood is aan een erkende periode van rouw bij het overlijden van een naast familielid. De drie dagen klein verlet waar mensen vandaag recht op hebben zijn duidelijk onvoldoende. Velen nemen hun toevlucht tot het ziekteverlof. Rouwen is echter geen ziekte, maar een gezonde, normale reactie op een zwaar verlies. Een onderdrukt of uitgesteld rouwproces leidt op termijn vaak tot grote gezondheidsproblemen.

Uit het advies van minister De Coninck en staatssecretaris Courard blijkt dat ook zij overtuigd zijn van het feit dat mensen tijd moeten krijgen om te rouwen. Zij stellen echter dat het budget ontbreekt om de maatregel onmiddellijk uit te voeren.

Wij zullen echter blijven zoeken naar een creatieve oplossing om de kosten te dragen en denken hierbij aan een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en RIZIV of aan een verrekening met de bestaande tijdskredietregeling. Als partij die solidariteit met de medemens op moeilijke momenten in hun leven belangrijk vindt, zullen wij blijven pleiten voor respect en erkenning van een rouwperiode.