20-08-2018

Vandaag wordt bij een overlijden van een naaste 2 of 3 dagen klein verlet voorzien. Vaak is dat (veel) te kort. In de praktijk nemen rouwenden dan ook vaak ziekteverlof op om het rouwproces beter te kunnen beleven. Rouwen is echter geen ziekte, het vraagt dan ook om een andere behandeling. Rouwverlof kan hierop een antwoord zijn.

Het is hoog tijd dat we rouw uit de sfeer van ziekte halen. Ik ben daarom al jarenlang pleitbezorger van een verruiming van het rouwverlof. 

In de loop der jaren kwamen in de Kamer verschillende voorstellen in die richting op tafel - het eerste dateert al van in 2001 –, maar het is nog nooit tot een stemming gekomen.

Ook in 2014, bij de start van de huidige coalitie, diende ik opnieuw mijn voorstel hierover in. Voor werknemers die een kind of partner verliezen, voorziet mijn voorstel tien dagen rouwverlof, waarvan vijf dagen vrij te kiezen binnen het jaar na het overlijden.

Eigenlijk kunnen alle partijen zich daarin vinden. In de Kamer is er tijdens de vorige legislatuur ook al meerdere keren over gesproken, maar helaas was er tot nu toe altijd wel iets dat een stemming heeft verhinderd. Eerst was er een negatief advies van de sociale partners, daarna was het de budgettaire context die voor verwarring en onenigheid zorgde. Die belemmeringen zijn intussen van de baan, dus ik hoop dat het in het volgende parlementaire jaar op de agenda kan komen. Ik zou het alvast graag op de prioriteitenlijst van de Commissie zien verschijnen. 

Pers

Vacature.com,  10/08:2018, "Ons rouwverlof is momenteel amper genoeg om paperassen te regelen".