Rouwen kost tijd

20-04-2012

20-04-2012

Het plots verliezen van een dierbaar iemand zet je direct in "shock-modus". Deze overwinnen kost tijd. Daarom ben ik voorstander om het principe van een rouwverlof in te voeren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een werknemer bij het overlijden van een partner of naast familielid drie dagen rouwverlof ontoereikend zijn. In de praktijk nemen rouwenden dan ook vaak ziekteverlof op om het rouwproces beter te kunnen beleven. Rouwen is echter geen ziekte, het vraagt dan ook op een andere behandeling. Rouwverlof kan hierop een antwoord zijn.

Vandaag was ik hiervoor te gast bij Peeters en Pichal

Herbeluister Peeters en Pichal

Zoals hierboven al heb gezegd ben ik voorstander van rouwverlof omdat ik ervan ben overtuigd dat er nood aan is en omdat de huidige regeling nu niet echt ideaal te noemen is. Het is een bric-a-brac oplossing. Met de creatie van 10 dagen rouwverlof wordt niet écht nieuw verlof gecreëerd. De drie dagen die vroeger werden opgenomen via het klein verlet worden nu gewoon samengeteld met de 7 dagen ziekteverlet. Een situatie die in de praktijk het meest voorkomt. Extra kosten ? Wel er zijn er weinig tot geen te verwachten omdat deze kosten in de praktijk nu 100% worden gedragen door de werkgever.

Over de specifieke financiering wordt nog gediscussieerd (100 % werkgever of werken via een verdeelsleutel tussen werkgever en RIZIV). Hopelijk kan ik je volgende maand hier meer duidelijkheid over geven.

Herbeluister Peeters en Pichal

Herlees het artikel uit de Gazet Van Antwerpen

Hier kan u het wetsvoorstel vinden