Rouwen is geen ziekte

28-03-2012

28-03-2012

Ik ben blij dat we in de commissie sociale zaken nu eindelijk werk kunnen maken van rouwverlof.

Iedereen heeft wel al eens iemand verloren, en dit gaat gepaard met veel verdriet. Maar als je afscheid moet nemen van een partner of kind dan stopt de wereld met draaien. Je bent in shock. Gelukkig hebben veel werkgevers hiervoor aandacht. Ze gunnen de werknemer een periode om te rouwen. Maar dat is dus afhankelijk van de goede wil en het begrip van uw werkgever. 

De werknemer heeft wettelijk niet meer dan recht op 3 dagen kort verlet. De dag na de begrafenis moet je al terug aan het werk. Onmenselijk. Voor het echte verwerkinsproces van het grote verlies maakt men meestal gebruik van ziekteverlof. Rouwen is echter geen ziekte. Daarom ben ik voorstander om rouwverlof van 10 dagen in te voeren om mensen de kans te geven dat verdriet te verwerken.

Ik ben al sinds 2008 bezig met dit wetsvoorstel maar tegelijk ben ik uitermate verheugd dat ik zeker en vast niet alleen sta in het parlement met deze wens. Zowat alle partijen binnen de commissie sociale zaken waren gisteren voorstander. 

Tegenstanders werpen op dat het onbetaalbaar is en zeker nu in deze tijden van crisis. Een eigenaardige redenering omdat het vooral de werkgevers zijn die momenteel het ziekteverlof betalen van rouwende werknemers. Een bediende wordt bijvoorbeeld de eerste maand van zijn ziekteverlof betaald door de werkgever en weinigen nemen meer dan een maand ziekteverlof op. Met dit wetsvoorstel zal echter zowel de ziekteverzekering als werkgever tussenkomen om dit rouwverlof te bekostigen. Het zal de werkgever dus misschien niet meer maar minder kosten, dan de huidige regeling.

Hier kan u het wetsvoorstel vinden.