Resolutie tegen sociale dumping moet volledig worden gerealiseerd

08-06-2017

08-06-2017

Sociale dumping bedreigt de werkgelegenheid in ons land en veroorzaakt veel oneerlijke concurrentie. Het is vaak ook een moderne vorm van slavernij. Het gaat ook veel verder dan de bouw- en de transportsector. Steeds meer sectoren krijgen ermee te maken, zoals de binnenscheepvaart, logistiek, de metaalsector en de IT-sector.

In het verleden werden er vergaderingen georganiseerd met werkgevers en werknemers om tot akkoorden te komen. Het resultaat van dergelijke akkoorden valt of staat natuurlijk met de uitvoering en opvolging van wat er uit die rondetafels komt. In de commissie sociale zaken vroeg ik naar de stand van zaken over deze akkoorden. Vorig jaar werd een actieplan opgericht voor eerlijke concurrentie in de bouw- en transportsector. Daaruit blijkt dat intussen meer dan helft van de maatregelen zijn uitgevoerd voor de bouwsector en in de transportsector is dat meer dan een derde. Verder zal men vanaf 1 juli uitvoering geven aan de nieuwe wet op de overheidsopdrachten, die ongeoorloofde, lage prijzen kan weren en de publieke instanties bij openbare aanbestedingen meer mogelijkheden geeft om sociale dumping preventief aan te pakken. Ook de resolutie die we twee jaren geleden samen met de meerderheidspartijen hebben ingediend, waarin we de regering vroegen om de strijd tegen sociale dumping verder op te voeren is deels uitgevoerd. Een aantal Europese punten blijft nog te realiseren, onder meer een zwarte lijst met bedrijven die in overtreding zijn.

Uiteraard is het niet de bedoeling om zomaar lichtzinnig eender welk bedrijf op die lijst te plaatsen. Dat moet zeer zorgvuldig gebeuren. Ik hoop, samen met de collega’s die de resolutie hebben ingediend, dat de staatssecretaris dit punt zal realiseren.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de staatssecretaris. Pg 19-21