Resolutie over het geneesmiddelengebruik in rusthuizen

15-07-2011

15-07-2011

Deze week is in het parlement een resolutie voor een rationeler geneesmiddelengebruik in rusthuizen aangenomen.

Om de resolutie kracht bij te zetten heb ik samen met Sonja Becq en Nathalie Muyle een enquête uitgevoerd in een beperkt aantal rusthuizen. De resultaten van de enquête bevestigden voor een stuk wat we al langer wisten. Er worden in een rusthuis gemiddeld 8 geneesmiddelen per dag per bewoner ingenomen. De rol van de CRA (coördinerend en raadgevend arts) is vaak nogal beperkt. Men roept vooral om meer personeel. Dit zou de werkdruk en dus ook de foutenlast verminderen.

In de resolutie wordt meer aandacht gevraagd voor de rol van de CRA. Hij moet een spilfiguur zijn in het hele verzorgingsbeleid van de bewoners. De CRA moet het formularium aanvullen en uitwerken. In de resolutie vragen we aandacht voor de opname van generische geneesmiddelen in het formularium om de betaalbaarheid voor de bejaarden te bewaren. Ook de apotheker moet een meer coördinerende rol krijgen. Hij moet evolueren van een leverancier naar meer klinisch apotheker, die een team vormt met de artsen en de patiënten opvolgt. De farmacologische kennis moet ten dienste worden gesteld van het personeel.