“De voorbije lockdown heeft voor vele gezinnen nogmaals aangetoond dat genoeg tijd en aandacht schenken aan een kind ouder dan 12 jaar heel belangrijk is. Niet alleen op vlak van opleiding breekt dan een cruciale fase aan, de pubertijd is ook een periode waar kinderen met veel vragen en problemen kampen”, aldus Nahima Lanjri, Federaal Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Antwerpen. “Het is nu zaak om hier een echte opportuniteit van te maken, komend schooljaar zal er op sommige dagen onderwijs op afstand gevolgd worden, thuis wat extra begeleiding krijgen is voor een kind vaak belangrijk”, stelt Nahima Lanjri.

Met deze wetsvoorstellen krijgen ouders daar dus ook de ondersteuning voor. Ouders krijgen nog meer de mogelijkheid om het werk en de zorg voor het gezin op een goede manier te combineren. Ouderschapsverlof zal opgenomen kunnen worden tot zoon of dochter 18 jaar is.

“Het ouderschapsverlof komt ook onze economie ten goede. Het helpt ouders om actief te blijven op de arbeidsmarkt omdat ze dankzij het meer flexibel kiezen in staat zijn om op een werkbare manier hun job met de zorg voor de kinderen te combineren. Ouders weten zelf best wanneer ze tijd moeten vrijmaken voor de opvoeding van hun kind, hier geven we die vrijheid aan ouders.” Nahima Lanjri

Tijdskrediet met motief

Voor veel ouders maakt de verhoging van de leeftijd echter weinig verschil, aangezien ze vaak het ouderschapsverlof al hebben opgenomen toen het kind jonger dan 12 was. Echter, ook voor deze ouders zijn er mogelijkheden om toch nog gebruik te maken van deze flexibiliteit, dit via het tijdskrediet. Het tijdskrediet kadert in de reglementering op de loopbaanonderbreking. Als ouder kan je je aanvraag rechtvaardigen met bepaalde motieven, zorg voor een kind is daar één van. Vandaag kan dit voor een kind tot 8 jaar, met huidig wetsvoorstel zou dat 18 jaar worden. Hierdoor vallen ouders die het volledige ouderschapsverlof al hebben opgenomen en dus niet op deze nieuwe regelgeving konden anticiperen, niet uit de boot.


Beluister het hier op Radio 1.

Lees het hier in Het Nieuwsblad.

Wetsvoorstel één en twee.

31-07-2020