quota voor vrouwen in raden van bestuur

25-03-2011

25-03-2011

Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur komt er niets van. Buiten een paar topmanagers zijn vrouwen nog altijd niet voldoende aanwezig in de leiding van organisaties. Daarom ben ik voorstander van quota als een noodzakelijke stap om het glazen plafond te breken. Ik ben dan ook blij dat hier eindelijk een wet over is goedgekeurd.

Waarom ben ik er voor ?

Als we de bedrijven niet verplichten tot het opnemen van meer vrouwen in de raad van bestuur komt er niets van. Buiten een paar topmanagers zijn vrouwen nog altijd niet voldoende aanwezig in de leiding van organisaties. Daarom ben ik voorstander van quota als een noodzakelijke stap om het glazen plafond te breken. Ik was dan ook blij dat hier eindelijk een wetsvoorstel in de commissie over is goedgekeurd. Nu nog hopen dat genoeg parlementairen in de plenaire de nodige moed hebben en, tegen de werkgeversorganisaties in, VOOR stemmen.

Quota's; velen zijn tegen. Het is niet marktconform, het principe van verdienste staat hierbij niet centraal; het is simpelweg niet het ideale middel om beleid te voeren. Toch steun ik zonder twijfel de wettelijke quota's van vrouwen in raden van bestuur, zoals behandeld in de commissie handelsrecht van de kamer. De reden hiertoe is dat ondanks dat genderongelijkheid al jaren centraal staat in ondernemingen, de resultaten uitblijven. Met uitzondering van een paar topmanagers zijn vrouwen nog steeds  ondervertegenwoordigd in de leiding van organisaties.

Ik beschouw de quota's als een noodzakelijke stap om het glazen plafond te breken waar veel vrouwen, met gezonde ambitie, tegenop stoten. Zeker totdat vrouwen niet meer zo sterk ondervertegenwoordigd zijn in leidinggevende posities in het bedrijfsleven.

Het compromis dat op initiatief van de CD&V werd bereikd steunt op 4 punten en richt zich naar drie groepen:

- Voor grote beursgenoteerde bedrijven : ondernemingen krijgen 5 jaar de tijd zich aan te passen. Vanaf het 6e boekjaar: wettelijk quotum van 1/3e vrouwen in de raad van bestuur. Indien er minder leden van een bepaald geslacht zijn dan het quotum vereist, moet de eerstvolgende benoeming een bestuurder van dat geslacht zijn. De benoeming die hiermee strijdig is, is nietig.

Vanaf het 7e boekjaar: indien niet aan het quotum voldaan, moet de eerstvolgende algemene vergadering een raad van bestuur samenstellen die aan het quotum voldoet.

- Voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen waarvan minder dan 50% van de aandelen genoteerd zijn : Vanaf het 8e boekjaar : quotum van 1/3e vrouwen in de raad van bestuur. Indien er minder leden van een bepaald geslacht zijn dan het quotum vereist, moet de eerstvolgende benoeming een bestuurder van dat geslacht zijn. De benoeming die hiermee strijdig is, is nietig.

Vanaf het 9e boekjaar: indien niet aan het quotum voldaan, moet de eerstvolgende algemene vergadering een raad van bestuur samenstellen die aan het quotum voldoet.

- Vanaf volgend boekjaar: toelichting in het jaarverslag van de inspanningen die door de onderneming op dit vlak worden ondernomen.

- Voor overheidsbedrijven (Belgacom, bpost, Belgocontrol en de Nationale Loterij) is voorzien dat 1/3e van de bestuurders die de overheid aanduidt een vrouw moet zijn. Dit quotum treedt in werking vanaf het volgend boekjaar. Hier is de sanctie dat de volgende benoeming telkens een vrouw moet zijn tot wanneer het quotum is bereikt. De benoeming die hiermee strijdig is, is nietig.

zie hier het wetsvoorstel

Ik ben een groot voorstander van wetenschappelijk onderzoek om beleid te ondersteunen en écht inhoud en visie te geven. Voor eenieder die nog zouden twijfelen dat er een glazen plafond bestaat van gehard glas, kan je in dit onderzoek eens rondneuzen van de VUB.