De Kamer van volksvertegenwoordigers keurt vandaag het het zogenaamde ‘quarantaineverlof’ definitief goed. Dankzij deze regeling kunnen ouders beroep doen op tijdelijke werkloosheid wanneer hun kind in quarantaine moet omdat hun school, kribbe of zorginstelling sluit wegens corona.

Indien een kind vandaag in quarantaine moet na contact met een besmette persoon, kunnen de ouders met een attest van de dokter naar de werkgever stappen, waardoor ze op tijdelijke werkloosheid kunnen worden geplaatst. Wat nog niet geregeld was, is de situatie waarin een kind preventief in quarantaine moet omdat de hele school of kribbe - of een deel ervan - wordt gesloten door corona. Het is een situatie die ouders hoofdbrekens bezorgt, omdat ze van de ene op de andere dag voor opvang moeten zorgen. Met het voorstel van de Vivaldi-partijen zullen ouders binnenkort beroep kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door Covid-19.

Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), mede-indiener van het voorstel: “Deze regeling komt geen dag te vroeg. Heel wat ouders zitten met de handen in het haar wanneer de crèche, school of zorginstelling omwille van corona gedeeltelijk of volledig sluit. Als je geen familieleden hebt op wie je beroep kan doen en je vakantiedagen zijn op, dan zit je met een probleem. Dit quarantaineverlof  biedt een oplossing. Je krijgt als werknemer of (contractueel) ambtenaar onmiddellijk een oplossing voor een urgent probleem. Je kan namelijk quarantaineverlof opnemen voor de periode waarvoor je een attest hebt van de school, crèche of zorginstelling.”

“Bovendien is de vergoeding gunstiger dan in het gewone ouderschapsverlof, omdat de werknemer kan rekenen op 70 procent van het loon, de dagvergoeding en een eventuele vergoeding van de werkgever.  We vinden nl. dat ouders niet teveel inkomensverlies mogen leiden wanneer ze noodgedwongen voor een heel korte periode thuis blijven om hun kinderen op te vangen. Ouderschapsverlof zou hier ook geen oplossing bieden omdat de aanvraag daarvan te lang duur, aldus Lanjri.

Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V), mede-indiener van het voorstel, bracht diverse amendementen aan om de tekst inhoudelijk en juridisch op punt te stellen. Daarnaast voegde ze een amendement toe waardoor ook ouders van kinderen met beperking van de regeling kunnen genieten wanneer hun zorginstelling in quarantaine gaat of de intra- en extramurale zorg zou wegvallen als gevolg van corona. 

Lanjri weerlegt de kritiek van N-VA dat deze verlofregeling tot misbruik zou leiden. “Ik geloof niet dat ouders voor hun plezier in quarantaine gaan. Ze zouden met deze regeling meestal nog steeds een deel van hun inkomen verliezen.  Ik heb er vertrouwen in dat werkgever en werknemers samen naar de beste oplossing zullen zoeken wanneer ouders plots geconfronteerd worden met een tijdelijke sluiting van de school of opvang  van hun kinderen. En dit quarantaineverlof kan een deel van de oplossing zijn.”

8-10-2020