Psychosociale risico’s op het werk aangepakt

12-07-2013

In de commissie sociale zaken keurden we het ontwerp ‘pesten op het werk’ goed. De nieuwe wet verfijnt en verruimt de bestaande maatregelen waardoor ook psychosociale problemen die niet direct voortvloeien uit pestgedrag, maar het gevolg zijn van de arbeidsomstandigheden, -verhoudingen of –voorwaarden, voortaan kunnen worden aangepakt.

CD&V vindt het belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op preventie en de informele procedure. Overleg, bemiddeling en verzoening op ondernemingsniveau blijft de eerste weg die we moeten bewandelen in het geval van problemen op het werk. Dit leidt vaak tot betere resultaten dan juridische procedures en confrontaties.  Voor de aanpak van collectieve problemen blijft het gebruikelijk sociaal overleg – tussen werknemers en werkgevers - het beste kanaal.

Ondanks de bestaande regelgeving blijkt de verplichte aanpak van psychosociale belasting in heel wat ondernemingen tekort te schieten. Ook het OESO-rapport aangaande geestelijke gezondheidsproblemen toont aan dat in België de kloof tussen de wettelijke reglementering ter zake en de uitvoering ervan groot is. Wij willen dan ook aandringen op een goede opvolging en evaluatie van de nieuwe procedures.

12-07-2013

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.