Recent werd mijn voorstel om het gebruik en de bekendheid van de Europese handicapkaart te promoten unaniem goedgekeurd in het parlement. De 150 Kamerleden werden ook opgeroepen om lokaal te ijveren voor de invoering van de European Disability Card (EDC). Een oproep die ik uiteraard zelf ter harte neemt. Ik riep het schepencollege voor de derde keer oproepen om van de EDC een succes te maken in de stad. 

Het is al voor de derde keer dat ik er bij schepen Bachar op aandring om werk te maken van de erkenning en promotie van de Europese handicapkaart in Antwerpen. De European Disability Card is een officiële kaart die de inclusie van personen met een handicap in cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert. Lokale besturen en organisaties kiezen zelf welke voordelen of ondersteuning ze aan de EDC koppelen zoals verminderde ticketprijzen in musea, extra hulpmiddelen zoals een rolstoel of aangepaste brochures en aangepaste dienstverlening. Met de kaart kunnen personen eenvoudig aantonen dat ze een handicap hebben. Ik vroeg de schepen naar zijn initiatieven om de kaart bekend te maken bij personen met een handicap en organisaties in de verschillende sectoren zoals sport, cultuur maar ook economie. Daarnaast pleitte ik ook voor betere informatie over waar de EDC kan gebruikt worden en hulp bij de aanvraag van de kaart.  

Onze stad moet toegankelijk zijn voor iedereen. Alle Antwerpenaren en bezoekers moeten de kans krijgen om te participeren aan onze samenleving. Dat de grootste centrumstad van Vlaanderen vijf jaar na de introductie nog altijd geen officiële partner van de Europese handicapkaart is, is bedroevend. Meer dan 70 gemeenten gingen de stad al voor. Ik hoop dat de stad haar engagement nakomt en nu concreet maatregelen zal nemen om de EDC uit te rollen in Antwerpen.

Het is niet de eerste keer dat ik hiervoor pleit bij de stad. In februari 2020 dienden we een motie in om de kaart te laten erkennen door de stad die door de meerderheid werd weggestemd. Dit terwijl er inmiddels wel al grote organisaties zoals het MAS en de Zoo van Antwerpen met de EDC werkten. In september 2021 pleitten we hier opnieuw voor en deze keer met succes. Schepen Bachar engageerde zich om de kaart die de inclusie van personen met een beperking in onze maatschappij bevordert, te implementeren.

We waren tevreden dat na lang aandringen de implementatie en promotie van de EDC ook opgenomen werd in het stedelijk toegankelijkheidsplan. Ondanks deze belofte staat de stad bijna een jaar later nog steeds niet geregistreerd als officiële partner van de EDC. Ook op de aangekondigde communicatieacties is het voorlopig nog wachten. Daarom zal ik de stad nogmaals aansporen om hiermee aan de slag te gaan.

Recent keurden alle fracties in het parlement mijn resolutie om de EDC verder uit te rollen en te promoten goed. Deze resolutie heeft een drievoudige doelstelling: 

  • Het gebruik en het doel van de European Disability Card zo breed mogelijk kenbaar maken en dit zowel bij personen met een handicap als de dienstverleners en organisaties. Dit kan o.a. door uitgebreide en gerichte informatiecampagnes te voeren, een QR-code aan de kaart toe te voegen, een toegankelijke en duidelijke website te lanceren en samenwerkingen op te zetten met relevante partners (bv. VVSG, NHRPH,).  
  • De aanvraag van de EDC door personen met een handicap faciliteren door bv. de OCMW ’s, gemeentediensten en ziekenfondsen in te schakelen.  
  • De uitrol van de European Disability Card in andere domeinen zoals mobiliteit, hulpdiensten, economie. Ook in deze sectoren kan de kaart als hefboom dienen voor meer inclusie en de participatie van personen met een handicap.

Lees hier meer over mijn resolutie of bekijk de video.

Lees er meer over in Gazet van Antwerpen.