Goed nieuws! De afschaffing van de 'prijs van de liefde' wordt automatisch doorgerekend. Mensen met een handicap die al een verlaagde integratietegemoetkoming ontvingen omdat ze samenwoonden, moeten dus niet opnieuw een aanvraag in te dienen. De verhoging zal immers automatisch toegekend worden zonder dat er opnieuw een dossier moet worden samengesteld. Hier was immers veel onduidelijkheid over ontstaan. Ik drong er bij de minister ook op aan om een brede informatiecampagne op te starten zodat alle betrokken personen op de hoogte worden gebracht.  

Sinds 1 januari 2021 is de prijs van de liefde afgeschaft. Mensen met een beperking die trouwen of gaan samenwonen, verliezen niet langer een deel van hun integratietegemoetkoming omdat ze gaan samenwonen. Dit is noodzakelijk omdat de integratietegemoetkoming dient om de kosten te dekken voor de integratie in de samenleving en die kosten verminderen niet als men gaat samenwonen.

Ik denk dat het hoog tijd is om snel werk te maken van de informatiecampagne zodat mensen die al een verlies hebben geleden geen aanvraag moeten doen omdat dit automatisch gecorrigeerd zal worden. Nu zijn er nog te veel instanties, zoals de FOD Sociale Zekerheid, maar ook de mutualiteiten, die verkeerde informatie geven. Ze zeggen de mensen dat ze een nieuwe aanvraag moeten indienen, terwijl dat niet de bedoeling is en het ook niet is wat we hebben afgesproken. 

De voorbije weken ontving ik vele mailtjes van mensen die niet wisten of hun tegemoetkoming automatisch zou worden verhoogd of ze opnieuw een volledig dossier moesten samenstellen. Wanneer ze de FOD of mutualiteiten contacteerden met hun vragen, kregen ze geen eenduidig antwoord en soms werd er zelfs foutieve informatie gegeven. In haar antwoord op mijn vraag bevestigde de minister ondertussen dat de diensten dit automatisch zullen corrigeren voor mensen die voor 1 januari 2021 al samenwoonden. Alleen wie vandaag nog geen uitkering ontvangt, zal een aanvraag moeten indienen. Ook mensen die voorheen al een aanvraag indienden dat werd geweigerd, zullen opnieuw een dossier moeten indienen. 

Daarnaast was de minister het ook met mij eens om een uitgebreide communicatiecampagne op te starten zodat alle personen met een beperking die al zo’n tegemoetkoming ontvingen, hiervan op de hoogte worden gebracht. De informatie zal worden verspreid via de website van de DG Handicap van de FOD Sociale Zekerheid, maar ook via de OCMW's en de ziekenfondsen.

Bekijk hier mijn volledige vraag en het antwoord van de minister (vanaf p.18) en hier (p.6). 

28-01-2021

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.