Minister moet  de controleprocedure op voorwaarden Inkomens Garantie Ouderen (IGO) dringend herbekijken.

 De Privacycommissie vindt niet dat postbodes het verblijf én de identiteit mogen controlen van senioren. Bpost kreeg die opdracht van de Federale Pensioendienst, om na te gaan of senioren die een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wel degelijk in België wonen. De Privacycommissie stelt zich daar zeer veel vragen bij. Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) zegt dat de bevoegde minister dringend de controle door de postbodes moet herbekijken.

Sinds juli vorig jaar controleren postbodes of personen die in aanmerking komen voor de Inkomensgarantie voor Ouderen wel degelijk in ons land verblijven. Ze zijn dat verplicht om die inkomensgarantie ook te mogen ontvangen. De Privacycommissie heeft echter vragen over de bevoegdheid van die postbodes. 

Kamerlid Nahima Lanjri had eerder al opmerkingen over het feit dat de Federale Pensioendienst de controles op het verblijf delegeerde aan Bpost. De postbodes moeten met huisbezoeken nagaan of senioren die een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangen wel degelijk in België verblijven. Dat is verplicht. Bij één dag verblijf in het buitenland of drie weken op een ander adres in België moet dat op voorhand gemeld worden.

De Gegevensbeschermingsautoriteit, beter bekend als de Privacycommissie, heeft echter ook heel wat vragen bij deze manier van werken.  Daarom interpelleerde Nahima Lanjri de minister van Pensioenen deze middag tijdens het vragenuurtje in het parlement. 

De Privacycommissie stelt in haar advies aan het parlement dat de controle op verblijf eigenlijk enkel kan door ambtenaren van de Federale Pensioendienst (FPD) of de sociale inspecteurs. Volgens de Privacycommissie staat in het Koninklijk Besluit niet nadrukkelijk dat ook Bpost en dus postbodes die bevoegdheid mogen krijgen. Ze vraagt zich daarom af of het delegeren van die controletaak naar de postbodes wel rechtmatig is. 

De Privacycommissie stelt ook dat de pensioenadministratie de controle moet blijven houden bij eventueel delegeren van taken, en vraagt zich af of dat hier wel zo is.

Bij de controles moeten de postbodes ook kunnen nagaan of de persoon bij wie zij aanbellen ook wel degelijk de persoon is die moet gecontroleerd worden. Dat kan enkel door het voorleggen van de identiteitskaart en na te kijken of die kaart nog wel geldig is. De Privacycommissie stelt dat de postbodes en dus Bpost niet gemachtigd zijn om een identiteitskaart op te vragen. Die bevoegdheid is er alleen voor de politie, gerechtsdeurwaarders of overheidsinstanties zoals in deze de Federale Pensioendienst. Een postbode heeft die bevoegdheid niet, de Privacycommissie stelt dat daarvoor geen ‘rechtsgrond’ is. 

Ik vind dat de bevoegde minister de bedenkingen van de Privacycommissie ernstig moet nemen en daarom roep ik de minister op om zowel met de Federale Pensioendienst als Bpost deze manier van werken ernstig te analyseren en de procedure en de wetgeving daarrond aan te passen. Ik had eerder ook bedenkingen bij de controles door de postbodes. Om hun uitkering niet te verliezen moeten de senioren thuis zijn voor de postbode. Bij de eerste twee bezoeken laat hij geen briefje achter, bij het derde wel, als de te controleren persoon niet thuis is. Dan heeft die vijf dagen om zich te melden bij het gemeentebestuur. Deze manier van werken maakt dat senioren die een Inkomensgarantie voor Ouderen genieten, bang zijn om een bezoek van de postbode te missen, en haast niet meer buiten durven gaan voor een bezoek aan dokter, supermarkt, vrienden, want de postbode kan altijd langskomen…. Daarom is het ook goed dat de minister dit advies van de Privacycommissie ernstig neemt en met de Pensioendienst en B-post verder zal opvolgen.  Ook wil hij op 17 februari in overleg gaan met de senioren-en armoedeorganisaties om te luisteren naar hun bezorgdheden. Ik riep de minister tenslotte ook op om een goede informatiecampagne op poten te zetten zodat ouderen die een IGO ontvangen, niet onnodig bang zijn om hun uitkering te verliezen bij een gemist bezoek van de postbode.

Lees hier mijn vorige vraag.  (17-10-2019)

Lees hier mijn vorige reactie. (28-01-2020)

31-01-2020  

21-02-2020 (update)