28-11-2019

De voorbije jaren is het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen gegroeid. Samen zorgen ze voor meer dan 7.100 pleegkinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Toch staan er nog steeds 980 kinderen en jongeren op de wachtlijst. We moeten (toekomstige) pleeggezinnen dus beter ondersteunen en warm maken om kinderen en jongeren op te vangen.

Dat kan onder andere door hen voldoende tijd te geven om te investeren in de kinderen en jongeren die ze opvangen. Daarom zorgden wij vorig jaar voor een nieuwe vorm van pleegouderverlof. De regeling ging op 1 januari 2019 in. Begin januari waren er nog wel enkele problemen met de uitbetaling omdat de uitvoeringsbesluiten nog niet waren gepubliceerd.

Daarnaast kunnen pleegouders pas pleegouderverlof opnemen vanaf de eerste dag nadat het kind bij hen thuis gedomicilieerd is. In de praktijk blijkt dat ouders echter vaak moeten wachten op het vonnis van de rechter en het bezoek van de wijkagent alvorens gemeenten de domicilie van het kind verplaatsen. In die periode kan geen pleegouderverlof opgenomen worden, terwijl het net zo belangrijk is dat in die onthaalperiode ouders extra tijd met het kind kunnen doorbrengen. Daarom vroeg ik afgelopen donderdag tijdens de plenaire vergadering aan de minister hoe we deze problemen kunnen oplossen.

Volgens de minister zijn de betalingsproblemen van de baan. Dat is alvast goed nieuws. Helaas volgt zij mij wel niet in mijn vraag om pleegzorgverlof vanaf dag 1 mogelijk te maken. Ik blijf aandringen om dit administratief probleem op te lossen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister (vanaf pagina 14).