pesten op het werk is ontoelaatbaar

25-03-2011

25-03-2011

Vakbondsmensen die een personeelslid op de werkvloer mee folteren, de beelden bij het Waalse bedrijf Mactac waren schockerend. In het parlement beken we daarom opnieuw de wet "pesten op het werk"

De politiek is pesten op het werk serieus beginnen nemen sinds de 21-jarige postbode David Van Gysel zich in 2000 voor een trein gooide om te ontsnappen aan de pesterijen op zijn werk. Deze inspanningen hebben geleid tot de antipestwet die in de loop van de jaren steeds is aangepast.

Na de schrijnende beelden in de zaak Mactac werden meteen vragen gesteld rond de toepassing en nood aan bijsturing van de wetgeving. Omdat men eerst een beter zicht op de situatie wil krijgen werden de afgelopen week hoorzittingen gehouden in de commissie sociale zaken over pesten op het werk. met deze hoorzittingen werd een eerste stap genomen. Bedoeling is nu om op korte termijn adviezen te formuleren en dan te bekijken welke eventuele wetswijzigingen noodzakelijk zijn of welke andere maatregelen genomen kunnen worden om pesten op het werk tegen te gaan.