4-11-2021 - Om militair te worden en in het Belgische leger te kunnen dienen, dient men de Belgische nationaliteit te bezitten of onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat te zijn. Of men ook nog een andere nationaliteit heeft naast de Belgische doet in deze niet ter zake. Ik werd echter gecontacteerd omdat er burgers geweigerd worden om in het Belgische leger te dienen omdat ze ook een andere nationaliteit bezitten en ze mogelijk kunnen opgeroepen worden om hun legerdienst in het derde land, het land van oorsprong of meestal het land waar hun ouders of grootouders geboren zijn. Ik kaartte dit probleem dan ook aan bij de minister van Defensie.

Dat Belgische burgers, ongeacht of ze meerdere nationaliteiten hebben, niet zouden aanvaard worden om te dienen in het leger op basis van deze meerdere nationaliteiten is onaanvaardbaar. Wie meerdere nationaliteiten heeft, waaronder de Belgische, zal in België immers als Belg beschouwd worden zonder rekening te houden met de andere nationaliteiten. Dat staat ook zo in onze Grondwet. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. Bovendien zijn er ook heel wat Belgische onderdanen met een tweede nationaliteit die aan deze niet kunnen verzaken als ze dit zouden willen.

Minister Dedonder erkende dat er een probleem was met kandidaat-militairen met de Belgische nationaliteit die, ondanks het slagen in de selectieproeven, niet ingelijfd werden omdat ze militaire verplichtingen in een ander land zouden hebben waarvan ze de nationaliteit hebben. De minister heeft dan ook een juridische analyse laten maken op basis daarvan maatregelen genomen zodat dergelijke discriminatie niet meer kan voorkomen.