03-12-2019

Nahima Lanjri (CD&V): ‘’Mijn geduld is op. Met een nieuw wetsvoorstel wil ik een einde maken aan de veel te moeilijke procedure’’

Al liefst twaalf (!) jaar wachten personen met een handicap op de hen beloofde automatische toekenning van tegemoetkomingen waarop ze recht hebben. Twaalf jaar werd niets gedaan met een nochtans in 2007 door het parlement goedgekeurde wet, om die rechten automatisch toe te kennen. Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) is haar geduld kwijt, en dient een wetsvoorstel in om die rechten wél automatisch toe te kennen, en dit keer zonder uitstel. Volgens Lanjri weet immers 40% van de uitkeringsgerechtigden niet hoe ze moeten krijgen, waarop ze recht hebben. ‘’Daarom moet het automatisch gebeuren vanuit de overheid’’, aldus de volksvertegenwoordiger.

Nahima Lanjri vindt dat de hele problematiek zeker vandaag alle aandacht verdient. ‘’Het is vandaag immers Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Doel van deze dag? Aandacht voor de mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking.

Een nobel doel, dat op andere dagen misschien te weinig aandacht krijgt. Dat zie ik bijvoorbeeld in de strijd die zij moeten leveren om aanspraak te maken op tegemoetkomingen. Net daarom diende ik een wetsvoorstel in om dit nu eindelijk meer automatisch toe te kennen.’’

Een voorbeeld brengt volgens haar de noodzaak van dit wetsvoorstel nog het best in beeld.

David is mentaal en fysiek gehandicapt en woont bij zijn moeder. Op zijn 21ste heeft hij niet langer recht op een verhoogde kinderbijslag. Maar hij heeft wellicht wel recht op een integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming. Om die te bekomen moet hij echter opnieuw een aanvraag indienen, die verschillende stappen omvat en vaak maanden in beslag neemt.

 Bij die eerste stap gaat het soms al mis: hij moet eerst een aanvraag invullen en elektronisch versturen naar de FOD Sociale Zekerheid, meer bepaald, de DG Personen met een handicap. Maar wat als hij zelfs niet op de hoogte is van de tegemoetkomingen die er zijn? Dan volgt helemaal geen aanvraag en loopt David het geld waar hij recht op heeft mis.

Laten we ervan uit gaan dat David weet dat hij een aanvraag moet indienen. Als hij dat niet zelf kan, moet hij daarvoor hulp zoeken bij bijvoorbeeld het OCMW of de gemeente. Ook dat kan een drempel zijn: bij wie klop je aan? Weten zij wél hoe de aanvraag verloopt? Als de aanvraag is ingediend neemt de FOD elektronisch of via de post contact op met de behandelend arts van David. Die arts moet informatie aan de FOD bezorgen. Om er zeker van te zijn dat dat gebeurt, neemt de FOD ook contact op met David zelf met de vraag om zijn dokter op de hoogte te brengen van de aanvraag en het feit dat hij de nodige gegevens moet aanleveren. Ook dat is een extra stap voor David. De FOD gaat vervolgens met al die informatie aan de slag en nodigt in sommige gevallen nog een evaluerend arts uit om David te zien voor een onderzoek. Als de beslissing uiteindelijk, valt wordt David op de hoogte gebracht en licht de FOD (gelukkig) zelf de instanties in die zorgen voor een sociaal of fiscaal voordeel.

De wetgever besliste al op 6 maart 2007 – meer dan twaalf jaar geleden dus - dat mensen zoals David inderdaad automatisch recht moesten hebben op een uitkering. Het parlement besliste toen met een wetswijziging dat de rechten op tegemoetkoming voor een persoon met een handicap automatisch zou worden onderzocht, van zodra hij omwille van de leeftijd zijn verhoogde kinderbijslag verliest. Dat betekent dat David op zijn 21e niet moet weten dat hij een aanvraag moet indienen, en hoe hij dat dan wel moet doen. Het zou immers automatisch gebeuren. Toch bleef die beslissing van het parlement dode letter, omdat er geen Koninklijk Besluit werd gemaakt die voor uitvoering van de maatregel zou zorgen.

Nahima Lanjri: ‘’Zo’n uitvoeringsbesluit is taak van de bevoegde minister. Ondanks herhaaldelijk aandringen, gebeurt dat dus niet. Ik blijf het een onrecht vinden tegenover mensen met een beperking. Ik nam daarom de koe bij de horens en diende een nieuw wetsvoorstel in. Volgens mijn voorstel moet uiterlijk op 1 januari 2021 alles geregeld zijn voor de automatische toekenning. Bij voorkeur komt er nog een Koninklijk besluit zodat alles tot in de puntjes geregeld is, maar zelfs zonder zal de administratie zich moeten organiseren om dit recht uiterlijk tegen 1 januari 2021 toe te staan.  Mijn wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om in lopende zaken de nodige initiatieven te nemen en het sneller te doen ingaan. Mijn geduld, en vooral dat van mensen met een handicap, is op. Het wetsvoorstel ligt er en werd inmiddels ook vorige week al voorgesteld in de commissie Sociale Zaken. Het wacht nu nog op een aantal extra adviezen.”

Volgens Nahima Lanjri is het immers meer dan duidelijk dat de huidige werkwijze een te complexe procedure is voor heel wat personen met een beperking. Uit onderzoek blijkt immers dat bijna 40% van de uitkeringsgerechtigden niet zelfstandig zijn dagelijkse administratie en geldzaken kan beheren. (1)

Nahima Lanjri: ‘’Ik hoop dat alle partijen nu, 12 jaar nadat het parlement instemde met een automatische toekenning van dit recht, mee werk willen maken van een effectieve uitvoering ervan. Het lijkt me een kleine stap vooruit in een land waarin 30,5% van de personen met een handicap met een inkomen onder de armoededrempel leeft.’’

 

Link naar het wetsvoorstel.

Lees hier het artikel op Het Laatste Nieuws.