Pensioenen: wat gebeurt er nu met de pensioenleeftijd?

01-07-2015

01-07-2015

De vergrijzing is een realiteit. Er zijn nu 2.000.000 gepensioneerden, in 2060 wachten 4.100.000 mensen op hun pensioen. Een welverdiend pensioen. En dat willen wij de mensen kunnen geven. Ook de mensen die morgen op pensioen gaan, hebben dit pensioen verdiend, en ook voor onze kinderen en kleinkinderen willen we de pensioenen veilig stellen.  Al zal dat niet vanzelf gaan. Want vandaag betalen we 39 miljard voor de pensioenen in 2060 hebben we 56 miljard nodig. Daarom vragen wij een inspanning van iedereen.

Niemand hoort het graag, en toch weet iedereen het: we moeten langer aan de slag blijven. We moeten iedereen die kan werken ook effectief aan het werk krijgen en ook zorgen dat we het langer volhouden. We leven immers langer, en gelukkig ook langer in goede gezondheid. Vandaag is de pensioenleeftijd 65 jaar, maar gemiddeld stoppen de meeste mensen rond hun 60ste (59,3 jaar). De voorbije jaren, onder de vorige regering, zijn we erin geslaagd die feitelijke pensioenleeftijd al met 2 jaar omhoog te krijgen. De volgende jaren willen we hetzelfde doen. Mét overgangsperiodes en specifieke regelingen voor wie in een zwaar beroep zit of een lange loopbaan heeft. Langer leven, een goed pensioen en langer werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Een volledig pensioen krijg je na een loopbaan van 45 jaar, dat is al lang zo en daar verandert ook niets aan. Maar, je kan dan ook vroeger gaan, net zoals nu. Vanaf 2019 is de regel dat je met vervroegd pensioen kan als je voldoet aan de dubbele voorwaarde dat je 63 jaar bent en 42 loopbaanjaren achter de rug hebt. Begin je op je 22ste  dan heb je dus een vol pensioen op je 67ste, maar je kan beslissen om vervroegd op pensioen te gaan, in dat geval bijvoorbeeld op 64 jaar (22 jaar + 42 loopbaanjaren).
Bovendien is er een gunstige regeling voor mensen die extra vroeg beginnen met werken. Iemand die op zijn 18 begint te werken zal na 45 loopbaanjaren een vol pensioen hebben op zijn 63, maar valt ook onder de uitzondering lange loopbaan. Daardoor kan deze persoon ook beslissen om al op 61 jaar uit te treden (vanaf 2019).
Tot 2019 wijzigen die voorwaarde elk jaar, dit is het volledige overzicht:


 
Tot slot : er komen ook overgangsregelingen. Wie in 2016 58 wordt, krijgt er maximaal 2 jaar langer bij door de pensioenhervorming Michel. Word je in 2016 59 of ouder, dan is dat zelfs beperkt tot 1 jaar extra.
Tijdens deze legislatuur blijft de pensioenleeftijd 65 jaar. Dat wordt in 2025 66 jaar, en in 2030 67 jaar. Een pensioenleeftijd is vooral nuttig voor mensen met erg korte loopbanen. Daardoor zullen zij niet snel aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen voldoen zoals in de tabel hierboven. Los van de loopbaan die zij achter de rug hebben, is er een vaste leeftijd waarop je altijd recht hebt om op pensioen te gaan, de wettelijke pensioenleeftijd. Zowel nu als in de toekomst is dit slechts van toepassing op een beperkte groep mensen.
De actieve senior willen we ook zo goed mogelijk ondersteunen. Senioren die na hun 65ste of na 45 loopbaanjaren nog een centje willen bijverdienen, mogen dit onbeperkt. Voldoen ze niet aan de voorwaarden van 65 jaar of 45 loopbaanjaren, dan blijven de huidige grenzen behouden.
Eind juni kwam het Nationaal Pensioencomité voor de eerste keer samen. Vertegenwoordigers van de overheid, de vakbonden en de werkgevers zullen er overleg plegen met het oog op een advies aan de minister van Pensioenen over criteria voor zware beroepen. Die zullen dan mogelijk leiden tot een aantal versoepelingen voor wie zware taken verricht tijdens zijn loopbaan. Ook het deeltijds pensioen zal daar aan bod komen.