Pensioenberekening: mensen niet in onzekerheid laten

26-05-2016

26-05-2016

Eind 2015 bestond er een achterstand in de pensioenberekening van ongeveer 23.000 dossiers bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). In de betrokken dossiers kregen de gepensioneerden voorlopige bijdragen in afwachting van een definitieve berekening van het hun pensioen.

Ik heb hierover de minister van pensioenen ondervraagd naar de stand van zaken omtrent deze problematiek. Er blijven vandaag nog 8 834 dossiers over waarvoor de voorlopige beslissing nog omgezet worden in een definitieve beslissing. Daarnaast zijn er 1 662 dossiers waarvoor nog geen beslissing werd betekend. Door de opeenvolgende en complexe wetswijzigingen is gebleken dat de informaticatoepassing lang en moeilijk was. De achterstand zou volledig moeten weggewerkt geworden tegen eind juni 2016.

Het is begrijpelijk dat door de opeenvolgende pensioenhervormingen soms wat tijd nodig is om het wetgevend werk af te ronden en om daarna over te gaan tot de praktische uitvoering van de nieuwe wetgeving. We moeten er echt echter over waken dat mensen niet nodeloos lang in onzekerheid moeten verkeren over hun definitief pensioenbedrag.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister