18-01-2019

Meer dan een jaar geleden trok ik aan de alarmbel omdat het Antwerpse OCMW een privébedrijf inschakelde om na te gaan of steuntrekkers geen buitenlandse inkomsten of eigendom hadden, waardoor ze het recht op een uitkering zouden verliezen. Laten we duidelijk zijn, elke vorm van fraude of misbruik moet worden aangepakt. Dat heb ik altijd benadrukt. Maar dit moet wel op een wettelijke manier gebeuren. Ik heb altijd benadrukt dat dit een taak is voor de maatschappelijk assistent en niet voor privédetectives en dat daardoor het beroepsgeheim in het gedrang kwam.

Zie mijn vraag die ik hierover stelde aan de minister.

Zie hier mijn eerder artikel:

http://www.nahima.be/nieuws/ocmw-controles-niet-uitbesteden-aan-privebedrijven/