28-06-2021 - Het loopt al enkele weken fout aan het MAS. Nadat vandalen twee van de dure, gegolfde ramen van het MAS braken en een deel van een terras sloopten, wordt de Hanzestedenplaats geregeld omgevormd tot een openbaar stort. Drugs verhandelen, wildplassen, vernielingen aan een monument, afval achterlaten,... het gebeurt er dagelijks. Er is ook een reëel risico dat het binnenkort eens heel erg fout loopt op de Hanzestedenplaats of het Droogdokkenpark. Want water is daar nooit veraf en dansende jongeren staan daar geregeld op 5 meter hoge richels. Kortom een gevaarlijke cocktail en ik riep de burgemeester dan ook op om strenger op te treden.

Elke week opnieuw moeten de stadsdiensten titanenwerk verrichten om een van onze iconische trekpleisters toonbaar te houden. Of om het op zijn Antwerps te stellen: waarom moeten we dat achter iedereen zijn gat altijd opkuisen?  Niet alleen de site rond het MAS maar ook het aanpalende Droogdokkenpark was al op meerdere momenten een hotspot voor overlast.

Zelfs met de herwonnen vrijheid zullen we groepjes jongeren en wat minder jonge mensen met eigen drank plaatsen in de stad zien inpalmen. Ze zijn welkom, maar niet om de boel af te breken. Dit vraagt hoe dan ook tot een kordaat optreden, er zijn geen excuses voor wat nu gebeurt. Ik begrijp dan ook niet waarom we op die plekken niet sneller interveniëren, zoals we dat ook op het De Coninckplein of het Astridplein kordaat deden met een alcoholverbod, wat ook werd uitgebreid naar diverse aanpalende straten om anomalieën te vermijden.

Sinds januari werden er al meer dan 400 pv's opgesteld in de directe omgeving van het MAS. Het gaat voornamelijk over overtredingen van de coronamaatregelen, wildplassen en geluidshinder. Hardnekkige overtreders riskeren een bestuurlijke aanhouding en veelplegers kunnen een plaatsverbod krijgen. 

Burgemeester De Wever is het met mij eens dat dergelijke overlast absoluut niet door de beugel kan. Er komt verhoogd toezicht in de buurt. Binnen de regio West wordt er een zomerplan opgestart dat het mogelijk maakt om de inzet van de ordediensten in te zetten op deze hotspots. Daarbij zullen bijsturingen mogelijk zijn om mankracht in te zetten op de locaties waar deze het meest nodig is. Bovendien zullen de stadsdiensten op deze hotspots ook meer afvalcontainers voorzien en er komen sluikstortacties om overtredingen op heterdaad vast te stellen.

De burgemeester ging niet in op mijn suggestie om een alcoholverbod in te stellen op deze plaatsen. Dit zou volgens hem bijzonder veel mankracht vergen om het verbod te handhaven. De situatie wordt op de voet opgevolgd.