"Onze overheid moet telewerk faciliteren voor ambtenaren met een beperking." Daar drong ik zopas op aan bij de minister van Ambtenarenzaken, Petra De Sutter. Bij de overheid werken amper 1,2% mensen met een handicap, terwijl dat minstens 3% moet zijn. Hiermee geeft de overheid helaas niet het goede voorbeeld. Betere en aangepaste werkomstandigheden moeten meer mensen met een beperking motiveren om bij de overheid aan de slag te gaan. Het is daarom belangrijk hen optimaal te ondersteunen bij telewerk, niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook nadien. Minister De Sutter kondigde in haar antwoord aan 500.000€ vrij te maken voor werkpostaanpassingen voor mensen met een handicap.

Voor personen met een handicap is het niet altijd evident om thuis de nodige aanpassingen te maken om optimaal thuis te kunnen werken. Het gaat hier bijvoorbeeld om een aangepaste stoel, een aangepast scherm of laptop. Meestal zijn dergelijke ‘werkpostaanpassingen’ erg kostelijk.                                                    

CD&V vindt dat alles in het werk moet gesteld worden om personen met een handicap ook te laten kiezen voor de overheid als aantrekkelijke werkgever. In heel wat bedrijven kan al vaak thuis gewerkt worden, wat een goede zaak is. Ook met corona is thuiswerk de regel. Personen met een beperking die ambtenaar zijn, hebben op het werk de mogelijkheid om hun werkplek te laten aanpassen. Bijvoorbeeld door een groter scherm of aangepaste software te voorzien voor mensen die slechtziend zijn. Ook personen met een beperking moeten maximaal kunnen thuis werken, zeker nu in coronatijden.

Ik riep de minister van Ambtenarenzaken op om hiervoor de nodige middelen te voorzien, zodat personen met een beperking die bijvoorbeeld slechtziend zijn ook thuis over een aangepaste stoel of computer kunnen beschikken en op die manier kunnen telewerken.

Ik ben opgetogen dat de minister middelen vrijmaakt voor werkpostaanpassingen voor telewerk, zodat ze op de telewerkdagen de verplaatsing niet meer hoeven te maken van en naar het werk. Het is de werkgever die de kosten van de werkpostaanpassingen draagt. De overheid moet zich positioneren als aantrekkelijke werkgever en het goede voorbeeld geven. Dat de minister de daad bij woord voegt, kan ik enkel toejuichen.

Daarnaast is het ook tijd voor een doorlichting en eventuele aanpassing van de testen van Selor die de overheid in zijn aanwervingsbeleid gebruikt. De overheid streeft naar 3% tewerkstelling van mensen met een handicap. De laatste jaren schommelt dit cijfer echter rond 1.2%. Dit is ondermaats.

We kunnen elk talent gebruiken. Daarom moet hier echt meer op ingezet worden. De werkpostaanpassingen thuis zijn alvast een stap in de goede richting. Maar ook de Selortesten moeten herbekeken worden zodat ze louter een instrument worden om na te gaan of mensen – met of zonder handicap - over de kennis en vaardigheden beschikken die voor de functie gevraagd worden.  

Lees hier het artikel uit het Nieuwsblad.

Bekijk hier mijn oproep aan de minister:

10-02-2021