Opvang NBMV loopt mank. Ik vraag staatssecretaris om extra plaatsen te creëren

25-02-2010

25-02-2010

159 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen krijgen momenteel niet de opvang waar ze recht op hebben. Ze worden niet apart opgevangen maar tussen volwassenen. Met alle gevolgen van dien. Zo kreeg ik reeds signalen dat een aantal van deze jongeren te maken krijgt met diverse vormen van geweld. Ik ondervroeg gisteren in de Senaat staatssecretaris Courard over de situatie en riep hem op zo snel mogelijk alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen weg te halen uit de volwassenenopvang. Dergelijke opvangplaatsen zijn immers niet aangepast aan hun specifieke noden en zet hen in een kwetsbare positie.


Van de 1.300 onlangs gecreëerde opvangplaatsen werden er door de regering 11 voorbehouden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Maar van de 523 NMBV die eerder reeds een opvangplaats toegewezen kregen, blijken er wel 159 tussen volwassenen te zitten. Het cijfer komt van staatssecretaris Courard, hierover gisteren in de Senaat ondervraagd. De crisis in de opvang van vreemdelingen blijkt zich dus nu ook bij deze groep voor te doen.
Staatssecretaris Courard liet weten dat er op korte termijn voor minderjarigen nog 48 collectieve opvangplaatsen en 11 plaatsen in Lokale Opvanginitiatieven (LOI) bijkomen. Om de opvangcapaciteit voor NBMV op lange termijn te verzekeren, zal er nog worden uitgekeken naar andere locaties, zowel voor collectieve opvang als voor LOI's. Ook de Gemeenschappen, die deels bevoegd zijn, zullen gemobiliseerd worden.

Ik drong bij de staatssecretaris aan op een snelle oplossing. Meer bepaald moeten voor haar alvast alle NMBV weg uit de volwassenenopvang en de opvang en begeleiding krijgen waarop ze recht hebben. We treffen jaarlijks 1.500 tot 1.700 jongeren aan. Elke jongere die niet op zijn plaats zit, is er één teveel. Ik krijg klachten van jongeren die het slachtoffer zijn van geweld, die zaken zien die ze niet moeten zien. Jongeren moeten worden beschermd. Haal ze weg uit de centra waar ze tussen volwassenen verblijven of geef ze daar op zijn minst aparte slaap- en leefruimtes. Volwassenenopvang is niet aangepast aan de noden van dergelijke kwetsbare jongeren. België kan hiervoor trouwens een veroordeling oplopen van internationale instanties. Ik vraag dus om nog meer plaatsen voor jongeren vrij te maken bovenop de plaatsen waarover de regering reeds eerder een beslissing heeft genomen. Het kan toch niet zijn dat zoveel jongeren geen gepaste opvang krijgen. Bijkomende plaatsen, bovenop de reeds gecreëerde plaatsen, is een absolute must'.

Lees hier meer.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.