15-04-2020

In november 2019 spraken enkele jongeren via sociale media af om in Antwerpen te gaan plunderen. De politiediensten onderschepte deze jongeren vooraleer het zo ver kwam. We informeerden bij de burgemeester hoe de verdere opvolging van deze jongeren nu liep. Bij het incident werden in totaal voor 23 jongeren een PV opgesteld. Er werden ook twee jongeren voorgeleid, van wie één jongere in een jeugdinrichting werd geplaatst. Ook werden er twee jongeren in huisarrest geplaats. Alle huisarresten worden verder opgevolgd door de afdeling Jongerencriminaliteit van de Politiezone Antwerpen. Nieuw daarbij is het KOMPAS+ traject, waar deze jongeren in terecht kwamen. Het gaat over een ketenaanpak voor minderjarige plegers. De doelstelling bestaat er in om het veelplegen door minderjarige plegers, met een multiproblematiek, te voorkomen en te stoppen. Het is een intensief traject op maat waarin onder meer de politie, justitie, de zorg- en welzijnssector en het onderwijs nauw samenwerken.

 We waren vooral bezorgd in de correcte opvolging van deze jongeren, omdat we meer moeten doen dan straffen en opvolgen. Het preventieve luik is cruciaal om gebeurtenissen, zoals plaatsvonden in november te vermijden in de toekomst. We waren dan ook tevreden dat de burgemeester dit ook in de verf zette. De stedelijke dienst Jeugdinterventie is daarbij het speerpunt waar jongeren omwille van diverse bezorgdheden (overlast, crimineel gedrag op het openbaar domein) aangemeld worden door onder meer de Politiezone Antwerpen, de dienst Stadstoezicht en medewerkers van bibliotheken, zwembaden en scholen. Naar aanleiding van een dossier brengen medewerkers van de dienst Jeugdinterventie een huisbezoek en wordt samen met het gezin een plan van aanpak opgesteld. Het gaat over trajecten die op vrijwillige basis worden opgestart. Voor minderjarige jongeren die betrokken zijn bij een GAS-overtreding wordt steeds een voorstel tot bemiddeling of een gesprek “ouderlijke betrokkenheid” gedaan.

Lees hier mijn vraag en het antwoord.