26-11-2013

Het Borgerhoutse districtsbestuur heeft zijn meerjarenbegroting goedgekeurd. De linkse coalitie zet vooral in op de heraanleg van pleinen en straten en op het betrekken van de Borgerhoutenaar bij het beleid. Maar de oppositie was allerminst overtuigd door de plannen. De links-rechtstegenstelling die al enkele keren tot heibel leidde tussen het N-VA-stadsbestuur en het SP.A-Groen-bestuur in Borgerhout, was gisterenavond ook te zien in de districtsraad. Op de agenda stond de meerjarenbegroting.

Het district beschikt de volgende vijf jaar telkens over een goede 2 miljoen euro - in 2014 is dat zelfs 2,6 miljoen euro - om het bestuursakkoord 'Samen Borgerhout' uit te voeren. Borgerhout zet in op drie domeinen, maar het meeste geld gaat naar de inrichting en opsmuk van de open ruimte. Zo krijgt het Laar een facelift met ondergrondse parking en wordt de Engelse Lei omgetoverd tot een groene boulevard voor zacht verkeer.
Diversiteit en armoede is een tweede prioriteit. In dat kader verhoogt het district bijvoorbeeld de subsidie voor de jeugdsportpas en wordt er fruit op school uitgedeeld.

Borgerhoutenaar centraal

De laatste pilaar van de begroting zet de Borgerhoutenaar centraal. Het district wil investeren in een participatieve democratie, waarbij burgers bijvoorbeeld een wijkbudget kunnen aanvragen om hun idee voor de buurt te realiseren. 'Veel van deze ideeën komen trouwens al van de Borgerhoutenaar. Via de website Samen Borgerhout kon, en kan nog altijd, iedereen meedenken over de beleidsdomeinen. De Borgerhoutenaar zal zich dan ook herkennen in deze meerjarenbegroting', zo concludeerde Els Delanoeije van de SP.A-Groen-fractie. Tom Claessens van PVDA+ vatte het zo samen: 'Borgerhout is duidelijk nog wel van iedereen.'

Magere nota

De oppositiepartijen waren minder enthousiast. Allereerst stoorden ze zich aan de vorm. 'Het getuigt van weinig respect dat er geen commissie aan deze raad is voorafgegaan - zoals het hoort in een democratie', klonk het vanuit N-VA-hoek. Vlaams Belang meende dat het district zich eens moest bezinnen over zijn kerntaken in plaats van buurtfeesten en evenementen te organiseren. CD&V en Open VLD vonden de nota dan weer erg mager. 'Om het belangrijkste beleidsdocument te zijn, bevat dit nog heel veel onduidelijkheden. Nahima Lanjri van CD&V merkte ook op dat er 'niet 1 euro is gereserveerd voor armoedebestrijding'. 'Armoede kent naast een financiële ook een sociale dimensie', diende Luc Moerkerke (SP.A-Groen) haar van antwoord. 'Wie arm is, voelt zich uitgesloten. Als district met een beperkt budget focussen wij vooral daarop. Wij willen hen erbij laten horen.'

(c) Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131125_00857098