11-12-2019

Een paar maanden geleden kaartte CD&V Kamerlid Nahima Lanjri aan dat MyPension een achterstand had van 11.765 dossiers. Het Antwerpse Kamerlid benadrukte dat iedereen die een aanvraag doet binnen de maand een antwoord zou moeten krijgen. “Sommigen hebben in november 2018 een dossier of vraag ingediend, en nog niets vernomen. Dat mensen zich goed willen informeren, is evident, want het afkopen van meerdere studiejaren gaat toch snel over enkele duizenden euro’s.”, klonk het. Desnoods moest de minister maar extra personeel inzetten. Vandaag antwoordde de minister op een nieuwe vraag van Lanjri dat er nu 22 extra medewerkers zijn aangeworven om de aanvragen sneller te behandelen.

Lanjri kaartte ook aan dat de dienst Ramingen geen simulaties meer opmaakt voor mensen jonger dan 57 jaar en vroeg de minister van Pensioenen om in te grijpen. Ook daar gaat de minister nu op in. Hij zal de pensioendienst vragen om ook op maat gemaakte ramingen af te leveren aan mensen jonger dan 57 jaar als ze het uitdrukkelijk vragen.

De overheid besliste in 2017 dat, net als ambtenaren, ook werknemers uit de privésector studiejaren zouden kunnen afkopen met het oog op een beter pensioen. Ze krijgen daarvoor tijd tot 1 december 2020. Per studiejaar moet een bedrag van 1.530 euro betaald worden. Omgekeerd levert zo’n studiejaar jaarlijks een surplus van 273 euro bruto of meer op in de uitbetaling van het pensioen.

Het is goed dat het team versterkt werd met 22 extra medewerkers. Het is belangrijk dat mensen binnen een correcte termijn een antwoord krijgen op hun vraag.

Lanjri vroeg ook om de datum van aanvraag te laten tellen en niet de datum waarop de dienst antwoordt. De minister bevestigde dat dit zo wordt toegepast. 

Dat is belangrijk, want de bevolking mag niet het slachtoffer worden van vertragingen bij de diensten.

Lanjri kaartte vandaag tevens aan dat er enkel simulaties (van wat het afkopen van studiejaren kost en opbrengt) worden opgemaakt voor mensen jonger dan 57 jaar.

Dat enkel ramingen opgemaakt werden voor mensen van boven de 57 jaar is opmerkelijk, want hoe langer je wacht met het afkopen van studiejaren, hoe duurder het wordt. Iedereen die studiejaren wil afkopen moet toch de mogelijkheid hebben om te informeren of regularisatie interessant is in zijn of haar specifiek geval. En daarbij mag niet gediscrimineerd worden op basis van leeftijd.

De minister van Pensioenen erkende dit. Hij deelde mee dat de overgrote meerderheid van de burgers toegang heeft tot een raming van zijn toekomstige pensioenrechten evenals tot een simulatie van de impact van het afkopen van één of meerdere studiejaren via de website MyPension. “Indien een anomalie in de loopbaan een automatische raming via MyPension verhindert, gaat de Pensioendienst over tot het corrigeren van de loopbaan opdat een dergelijke raming mogelijk wordt op een latere datum. Deze automatische ramingen kunnen eveneens worden opgestuurd per brief aan de burgers die het wensen.”, aldus de minister. Volgens Lanjri volstaat de raming via MyPension in sommige gevallen niet.

Iedere burger moet dan een op maat gemaakte raming kunnen ontvangen.”  “Het is goed dat de minister erkent dat er een probleem is en dat hij aan de Pensioendienst zal vragen om op maat gemaakte ramingen af te leveren aan iedereen die dit vraagt, ook dus aan mensen jonger dan 57 jaar.

Ten slotte zullen mensen ook automatisch op de hoogte worden gebracht als er vertraging is in hun dossier. Dit kan bijvoorbeeld als er een probleem is op het niveau van de loopbaan of op het niveau van het verifiëren van het diploma. Er dienden 56 personen klacht in wegens de lange wachttijden en wegens een afwezigheid van ontvangstbevestiging.

De dossiers moeten zoveel mogelijk tijdig worden behandeld. Als er toch vertraging is, moeten mensen geïnformeerd worden over de redenen van de vertraging van de behandeling van hun dossier

Beluister hier mijn interview op Radio1. 

Lees hier mijn volledige vraag en het antwoord. (vanaf p. 1)

Lees hier mijn vorige vraag over dit onderwerp.