Tijdens de systematische screening van alle Brusselse opvangcentra voor dak- en thuislozen bleek dat in de helft van de centra 12 tot zelfs 32% van de mensen besmet te zijn met het coronavirus, hoewel zij geen symptomen hebben. Daklozen vormen een kwetsbare groep die beschermd moet worden. Ik vroeg daarom aan de minister of er een specifieke strategie komt voor de aanpak van COVID-19 bij dak- en thuislozen. Minister Muylle (CD&V) antwoorde dat er inderdaad bijzondere aandacht is voor dak- en thuislozen. De winteropvang in Brussel werd verlengd en de organisaties die daklozenopvang organiseren in Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik kregen extra middelen voor psychologische, medische en sociale begeleiding. Ik ben blij dat de minister hier mee bezig is.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

17-06-2020