Onze kindjes verdienen beter beschermde onthaalouder

21-01-2011

21-01-2011

Heel wat ouders zitten met het probleem dat ze geen opvang vinden voor hun pasgeboren kinderen of hun peuters. Niet zelden zitten de kinderdagverblijven vol en zijn er ook geen plaatsen meer bij de lokale onthaalouders. Het is dan vaak zenuwachtig wachten op een plaatsje dat vrijkomt en zich inmiddels behelpen met opvang bij grootouders of zelf vakantie nemen.

De toestand is zelfs vrij dramatisch, want in Vlaanderen zijn er liefst 10.000 tot 30.000 kinderopvangplaatsen tekort. Het is dus duidelijk dat er opvang moet bijkomen.

Veel onthaalouders zien het starten van een opvang echter niet zitten omdat het statuut niet zo aantrekkelijk is. Volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri (CD&V) diende daarom een voorstel in omdat statuut op een toch wel revolutionaire manier te veranderen. ‘In het huidige statuut hebben onthaalouders geen recht op bepaalde onderdelen van de sociale zekerheid. Ze krijgen bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering als het zou mislopen met hun opvang. Ze ontvangen slechts een vergoeding voor kosten in plaats van een vast loon. Ze hebben ook geen recht op een eindejaarspremie of vakantiegeld. Ze missen ook quasi alle sociale bescherming, zoals een opzegtermijn of een opzegvergoeding bij ontslag en hebben ook geen gewaarborgd loon bij ziekte.’

Hoog tijd om dat statuut dus sociaal aantrekkelijker te maken. In het voorstel van Nahima Lanjri wordt een onthaalouder iemand met een werknemersstatuut. De onthaalouders krijgen een loon, een eindejaarspremie en vakantiegeld, sociale bescherming en een werkloosheidsuitkering. Ze zullen ook kunnen genieten van een voordelig fiscaal tarief,  om hun investeringen te kunnen terugwinnen.

Nahima Lanjri houdt in het voorstel wel rekening met het feit dat de huidige onthaalouders misschien wel in hun oud statuut willen blijven, of toch minstens een aantal onder hen. ‘We voorzien daarom een overgangsregeling. Het zal onthaalouders die het einde van hun loopbaan naderen de kans geven om nog een hele tijd te blijven werken als onthaalouder in het oude statuut. Nieuwe onthaalouders zullen wel meteen in het nieuwe statuut beginnen.’

De wet zou normaliter al zijn ingegaan op 1 januari, als de regering niet was gevallen. Met het wetsvoorstel zegt Nahima Lanjri dat probleem op te vangen. ‘Ik neem daarbij het initiatief over,  en stel de collega’s in het parlement voor langs deze weg op een snelle manier voor het nieuwe statuut te zorgen. Het is echt wel nodig dat we hiermee vaart maken, willen we ervoor zorgen dat ouders op een fijne manier hun werk en hun gezinsleven blijven combineren.’

De onthaalouder is al jaren in Vlaanderen een cruciale schakel in de opvang. Met meer dan 30.000 opvangplaatsen zijn zij de grootste aanbieder van opvang, en hun kracht zit vooral in het kleinschalige en het feit dat ze vaak heel dichtbij de woonplaats van jonge ouders voor opvang zorgen.

‘Het zijn bovendien zeer hardwerkende mensen, die onthaalouders. Ze verdienen een betere bescherming’, besluit Nahima Lanjri.

Uit 'Visie' van januari 2010

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.