13-10-2021 - Deze week vieren we de week van de kinderbegeleiders en onthaalouders. Dit is het ideale moment om hen te bedanken voor hun eindeloze inzet en enthousiasme waarmee ze elke dag opnieuw onze kinderen de beste begeleiding en zorg beiden. Zij zijn een cruciale factor in het gezinsleven van velen. Mensen die zo'n waardevol werk leveren, verdienen een goede sociale bescherming en pensioenrechten. Daarom drong ik er zopas nogmaals bij de minister van Pensioenen op aan om een oplossing te bieden aan de onthaalouders. Dit moet een topprioriteit zijn.

De minister van Pensioenen kwam recent naar buiten met haar pensioenvoorstellen. Het gaat om voorstellen van de minister zelf die nog moeten besproken worden op het niveau van de regering en in een latere fase in het parlement. Ik ben teleurgesteld in deze voorstellen omdat ze geen oplossing voor de onthaalouders bevatten. Nochtans stelde de minister dat ze dit zou meenemen in haar hervorming. In het parlement wees ik de minister op deze tekortkoming en drong ik aan op een oplossing. Zelf heb ik ook een wetsvoorstel ingediend dat ervoor zou zorgen dat onthaalouders wel pensioenrechten kunnen opbouwen voor de jaren die ze gewerkt hebben voor 2003. 

Bekijk hier mijn tussenkomst bij de minister.