06-10-2019

Antwerpenaren met een beperking kunnen gratis of aan verlaagd tarief naar voorstellingen in onze stedelijke culturele centra. Maar om daar te geraken moeten ze vaak een familielid, vriend of vrijwilliger vragen om hen te begeleiden. Die begeleider moet dan de volle pot betalen. Daardoor lopen de kosten op. In Merksem mochten begeleiders al langer gratis mee. In andere districten nog niet. Ik stelde tijdens de gemeenteraad voor om die begeleiders ook gratis mee binnen te laten bij bezoekers met een beperking. Zowel in de Antwerpse culturele centra, als bij evenementen en cultuurhuizen die door de stad gesubsidieerd worden. Het stadsbestuur ging in op mijn vraag en zal er in de toekomst voor zorgen dat begeleiders in alle districten gratis binnen mogen. Een win-win voor zowel begeleider als Antwerpenaar met een beperking!