12-12-2019

De administraties van de minister van Pensioenen en Financiën zaten deze week samen om de onduidelijkheid die er momenteel is over het belastingstarief dat moet betaald worden wanneer het aanvullend pensioen wordt opgenomen, weg te werken. Er was  discussie over het begrip “volledige loopbaan”, wat een weerslag heeft op de belastingsvoet: 16,5% of 10% op de totaalsom wanneer iemand zijn aanvullend pensioen opneemt. Het verschil kan snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. CD&V Kamerlid Nahima Lanjri ondervroeg de minister van Financiën, Alexander De Croo hierover tijdens het vragenuurtje in de Kamer. “Het is de logica zelve dat mensen die een volledige loopbaan van 45 jaar bereikten, ongeacht de leeftijd waarop ze begonnen te werken, aan het voordeligste tarief van 10% belast worden.”, zegt Lanjri. Op vraag van Lanjri zullen mensen die ten onrechte te veel betaalden, automatisch het verschil terugkrijgen. 

Mensen die hun aanvullend pensioen opnemen voor ze de wettelijke pensioenleeftijd bereiken moeten 16,5% belastingen betalen in plaats van het voordelige tarief van 10% dat mensen betalen die het op hun 65ste opnemen. Maar sommige mensen zijn heel vroeg beginnen werken, bijvoorbeeld op 18 jaar, en komen daardoor aan een volledige loopbaan van 45 jaar nog voor ze 65 worden. Naar de geest van de wet hebben zij ook een volledige loopbaan en zouden ze ook dat voordelig tarief moeten krijgen. Daarom werd in februari van dit jaar de wet aangepast zodat ook deze groep het voordelig tarief van 10% zou krijgen.”, legt CD&V Kamerlid Nahima Lanjri uit.

Maar, momenteel wordt deze wetswijziging echter nog niet uitgevoerd.”, klaagde Lanjri tijdens het vragenuurtje aan. Nahima Lanjri vervolgt: “Dat blijkt uit de reacties die we massaal krijgen van mensen die het signaal geven dat de Pensioendienst en de FOD Financiën naar elkaar doorverwijzen en dat er onduidelijkheid is over hoe de berekening van de “volledige loopbaan” nu moet gebeuren. Volgens de berekening van de loopbaan om op pensioen te mogen gaan of volgens de berekening van het pensioenbedrag?”

Voor de zomer werd nog gezegd dat er duidelijkheid ging komen tegen het einde van de zomer. Dat is nog altijd niet gebeurd. Ondertussen zeggen de verzekeringsmaatschappijen dat men bij gebrek aan duidelijkheid voorlopig de strengste regel hanteert (berekening van het pensioenbedrag) of dat men gewoon 16,5%  inhoudt en dit op basis van de vorige wetgeving. Terwijl het eigenlijk 10% zou moeten zijn. Die duidelijkheid moet er dus snel komen, want het verschil kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.”, aldus Lanjri. “Stel dat iemand een aanvullend pensioen heeft bijeen gespaard van ongeveer 75.000 EUR. Het verschil in belasting tussen 10% en 16,5% bedraagt al snel zo’n 4.650 EUR. Dat scheelt al heel wat. En het is onrechtvaardig dat mensen teveel moeten betalen”, aldus de Antwerps politica.  Op vraag van Lanjri zal de minister nu proberen om mensen die ten onrechte te veel betaalden, automatisch het verschil terug te betalen.

Lees hier mijn vraag en het antwoord. (vanaf p. 4)

Bekijk hieronder mijn vraag en het antwoord.