Onderhandelen loont

23-09-2011

23-09-2011

We hebben de voorbije maanden consequent gezegd: eerst een oplossing voor BHV, dan ontstaat er ruimte voor de rest.

Die eerste, belangrijke stap is nu gezet. Al jaren wordt de Belgische politiek verziekt en geblokkeerd door BHV. Met dit akkoord ligt er eindelijk een oplossing op de tafel. Een oplossing die bovendien zeer nauw aansluit bij de voorstellen die ik tijdens de lente zelf heb uitgewerkt, in samenwerking met Bart De Wever en Elio Di Rupo. Bovendien respecteren we het Vlaams regeerakkoord.

Wat zit er in het akkoord? En even belangrijk: wat zit er niet in?

  • Er komt een zuivere splitsing van het kiesarrondissement voor de Kamer en het Europees Parlement.
  • De Senaat wordt volledig hervormd. Het wordt geen paritaire Senaat, ze wordt samengesteld op basis van de taalgemeenschappen.
  • Wat de 6 faciliteiten gemeenten betreft: het blijven Vlaamse gemeenten. De Vlaamse decreten, inclusief de omzendbrieven Peeters, blijven er voor iedereen gelden.

Gelet op de bijzondere aard van deze 6 gemeenten werkten we aan de benoemingsprocedure van burgemeesters, met respect voor de Vlaamse regering die haar benoemingsbevoegdheid behoudt.

Op deze manier hebben we geïnvesteerd in de pacificatie tussen de taalgroepen in deze gemeenten.

  • Verder is er geen sprake van de uitbreiding van Brussel, er komt ook geen corridor.
  • Het akkoord beperkt zich tot de 6 faciliteitengemeenten. Voor de 29 andere Vlaamse gemeenten verandert er niets.

De inwoners van de 6 faciliteitengemeenten krijgen de mogelijkheid – de vrije keuze –om voor lijsten van de kieskring Brussel ofwel voor lijsten van de kieskring Vlaams-Brabant te stemmen. Alleen de inwoners van deze 6 gemeenten kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.

  • De Franse Gemeenschap krijgt geen initiatiefrecht in de 6 faciliteitengemeenten: dus geen bibliotheken of culturele centra
  • Er komt geen wijziging aan de regeling inspectie scholen.
  • Brussel wordt geen derde volwaardige gewest.
  • Er komt geen federale kieskring

Dit is nog maar een eerste stap. Nu moeten we het eens worden over de andere communautaire dossiers, daarna over een regeerakkoord. Maar elke tocht begint met de eerste stap.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.