11-10-2019

Kamerlid Nahima Lanjri vraagt alle Vlaamse gemeenten en scholen actief mee te werken aan sensibilisering en voorlichting 

Het probleem van de tienerpooiers en loverboyers is veel meer verspreid dan we dachten. Het fenomeen zit in heel Vlaanderen, en volgens de vzw Payoke zijn er nog veel slachtoffers onbekend. Kamerlid en Antwerps gemeenteraadslid Nahima Lanjri (CD&V) vindt dat het daarom tijd wordt om een tandje bij te steken. ‘’Elk gemeentebestuur, elke jeugdorganisatie, elke school in Vlaanderen moet zich zeer bewust zijn van de problematiek en nog meer sensibiliseren. Loverboys stoppen niet aan de rand van de stad Antwerpen, ze zitten overal.’’ Lanjri pleit voor een algemene informatiecampagne.

Nahima Lanjri keek met aandacht naar de nieuwe cijfers van de vzw Payoke. ‘’Om de dag een nieuw slachtoffer, zo blijkt. Directeur Klaus Vanhoutte van Payoke spreekt van 150 meldingen per jaar. En volgens hem kunnen er nog veel meer slachtoffers gevonden worden, als we maar zoeken. Het is dus duidelijk dat die meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. We moeten dus op een structurele en nog intensere manier verder zoeken naar slachtoffers en vooral ook het thema sensibilisering nog steviger op de agenda zetten.’’

Lanjri zette de problematiek begin dit jaar op de agenda in de Antwerpse gemeenteraad. Uit de eerste cijfers bleek toen al dat in Antwerpen alleen al 24 slachtoffers op 49 dagen werden geteld, ook om de dag een nieuwe melding. De 150 die Payoke nu verwacht, bevestigen dus alleen dat alarmerend begincijfer.

“Op Antwerps niveau noteerde ik toen al een intense samenwerking tussen politie, parket en preventiediensten, maar ik vroeg de stad toch nog extra in te zetten op preventie. Dat kon volgens mij door in scholen en jeugdwerkingen nog meer te wijzen op de problematiek van tienerprostitutie. Ik vroeg de burgemeester daarom om met de Antwerpse scholen en jeugdwerkrond de tafel te gaan zitten om te bekijken hoe ze ten eerste de leerkrachten, directie en vrijwilligers kunnen informeren, en ten tweede de jongeren voorlichting kunnen geven.’’

Uit een bijkomende vraag van Lanjri aan het stadsbestuur bleek dat er in samenwerking met vzw Pimento vormingen gegeven worden over deze thema’s aan ongeveer 1.340 jongeren. 144 leerkrachten volgden een vormingsaanbod van een halve dag, 4 scholen stapten in een beleidstraject op maat waarin zij ondersteuning kregen bij het opzetten van beleidsplannen rond seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag. Via deze beleidsplannen werden acties op poten gezet waardoor nog eens 760 leerlingen werden bereikt. ‘’Ook dat kan ik alleen maar aanmoedigen, want voorlichting over dit onderwerp is zo belangrijk. Ik denk dus dat we goede progressie maken en blijf dit onderwerp zeker opvolgen.’’

Vlaams minister van Welzijn creëerde ook een meldpunt voor slachtoffers bij Payoke in Antwerpen en dat juicht Nahima Lanjri eveneens toe. ‘’Het is pas gestart, het is nu van het grootste belang dat we het nog meer onder de aandacht brengen, waarom niet met een brede campagne over heel Vlaanderen?’’ 

Uit de verklaringen van directeur Klaus Vanhoutte van Payoke blijkt ook dat de bewijslast voor slachtoffers van tienerprostitutie enorm moeilijk is. Volgens Nahima Lanjri mag dat niet genegeerd worden. ‘’Er wordt daarover al stevig overlegd tussen politie, parket, en diverse departementen met o.m. Fod Justitie en actoren zoalsPayoke, Pag-Asa en Sürya. Dat is goed. Ik hoop dat hun bevindingen ook leiden tot het nodige wetgevend werk. Het kan niet zijn dat een slachtoffer van tienerprostitutie ontmoedigd wordt door de rechtsgang. Ik heb er alle vertrouwen in dat Justitie en andere diensten dat vanuit de slachtofferpositie zullen benaderen en oplossen.’’

Kern van het nieuwe Payoke-rapport blijft volgens Nahima Lanjri wel dat niemand mag denken dat de tienerprostitutie een Antwerps of grootstedelijk probleem is. ‘’Ze ronselen dus overal kwetsbare meisjes. Elke Vlaamse gemeente, elke school, elke tienerorganisatie moet jongeren daarover informeren en beschermen.’’