12-05-2020

Heel wat kranten kopten dat er door de coronacrisis en de plotse werkloosheid heel wat mensen in de problemen kwamen en moesten aankloppen bij het OCMW. Vooral freelancers, mensen met een flexi-job en sekswerkers bleken vaak voor de eerste keer aan te kloppen met vragen bij het OCMW. Ik vroeg me af hoe die verwachtingen uiteindelijk in Antwerpen vertaald werden in effectieve aanmeldingen. Want veel meer kan digitaal, maar aanvragers moeten nog altijd veel documenten bij elkaar verzamelen. We vragen dat aan de mensen die het slechtst met papieren en digitale omgevingen kunnen omgaan. Uit de door mij opgevraagde cijfers (1518 instroom-aanvragen tot 7/4) blijkt ook dat maar 17% van de aanvragen via een digitaal hulpformulier instroomt.

“Wat deze COVID-pandemie zeer duidelijk aantoont en bevestigt, is de nood aan automatische rechtentoekenning. Nog te veel worden mensen zelf op pad gestuurd om bewijsstukken te verzamelen, documenten te bezorgen terwijl deze via een correcte informatiedeling en automatische koppeling beschikbaar zouden kunnen zijn. Automatische rechtentoekenning blijft een prioriteit zoals in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen opgenomen” bevestigde de schepen uitdrukkelijk in zijn antwoord. Daar heeft hij al onze steun in.

Lees hier mijn vraag en hier het antwoord.