Het personeelstekort in de zorg is nog steeds nijpend. Dit was afgelopen jaren reeds zo, toen we samen tegen het coronavirus streden en dat zal de komende periode helaas niet veranderen. De Kamer keurde daarom een wetsontwerp goed dat voor noodmaatregelen moet zorgen. Studenten, gepensioneerden en tijdelijk werklozen kunnen hierdoor vlotter ingezet worden in de zorg.

Vorige maand bevestigde minister Vandenbroucke mij, als antwoord op mijn mondelinge vraag, dat de prestaties vanaf juli 2022 in de zorg niet zullen meetellen in het maximumaantal uren studentenarbeid. Hier lees je meer over.

Deze maatregelen zijn zeer belangrijk om op korte termijn extra helpende handen in te zetten in onze ziekenhuizen, woonzorgcentra en vaccinatiecentra. Het is echter wel belangrijk om te benadrukken dat deze maatregelen tijdelijk zijn en moeten blijven. We moeten bewust zijn dat dit geen maatregelen zijn die het personeelstekort in de zorg op lange termijn gaan oplossen. Naar de toekomst toe moeten we kijken naar duurzame maatregelen zoals bijvoorbeeld een herverdeling van de takenpakketten.