22-03-2016

In juni 2015 genoten in ons land 1.895.100 mensen van een verhoogde tegemoetkoming. Bij 819.038 mensen werd het recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) automatisch toegekend. De overige 1.076.062 personen openden hun recht na een inkomstenonderzoek door het ziekenfonds. Dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg aan de bevoegde minister. Ondanks dit hoge aantal, bestaat er nog steeds een groep mensen die niet weet dat ze aanspraak maakt op de verhoogde tegemoetkoming.


De cijfers spreken voor zich. Bijna twee miljoen Belgen doen beroep op een verhoogde tegemoetkoming. De verhoogde tegemoetkoming omvat onder andere een lager remgeld, een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering maar bijvoorbeeld ook korting voor trein en bus. Een deel daarvan krijgt deze VT automatisch toegekend, bijvoorbeeld omdat zij een specifieke uitkering ontvangen. Voorbeelden daarvan zijn het leefloon, de tegemoetkoming voor personen met een handicap of de inkomensgarantie voor ouderen, enz. …  Een goed miljoen personen openen hun recht  na een inkomstenonderzoek door de ziekenfondsen. Van zodra een ziekenfonds een vermoeden heeft dat het gezinsinkomen lager ligt dan het plafondbedrag voor VT, zal het ziekenfonds de betrokken leden contacteren.  Het kan ook zijn dat mensen zelf aankloppen bij de ziekenfondsen met een vraag tot ondersteuning om na te gaan of er recht is op VT, ofwel gebeurt dit op aanzet van bijvoorbeeld de dienst maatschappelijk werk, thuiszorgers of een huisarts.


Verder werd er in 2015 voor de eerste keer een uitwisseling opgezet tussen de verzekeringsinstellingen, het RIZIV, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de FOD Financiën om potentiële VT-rechthebbenden te identificeren. In vaktermen noemt men dit de proactieve flux. Het gaat om mensen waarvan de ziekenfondsen slechts beperkte informatie hebben en waarbij door de bovenvermelde instanties gecontroleerd wordt of zij zich met hun gezinsinkomen onder het VT-plafond bevinden. Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 599.489 personen, die vandaag nog geen VT hebben, er mogelijks wel recht op hebben. Voor alle duidelijkheid: het gaat dus om mensen die geen beroep doen op deze steun maar er waarschijnlijk wel recht op hebben. De ziekenfondsen nodigen op hun beurt deze mensen uit om samen met hen te onderzoeken of er effectief een recht geopend kan worden.


Rechten hebben is één zaak, ervan op de hoogte zijn en ze uitoefenen is helaas een ander paar mouwen. Het gaat vaak om gezinnen in armoede die net het hardst nood hebben aan deze tegemoetkomingen. Het is essentieel om te blijven inzetten op het bereiken van deze sociaal-economisch zwakkeren zodat zij hun rechten optimaal kunnen laten gelden.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.

Het artikel in De Morgen, 22/03/2016, 'Veel armen lopen duwtje in de rug mis', (c) Roel Wauters

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.