Nog geen recht op ziekte-uitkering voor wie werkt na 65 jaar

30-01-2018

30-01-2018

In het regeerakkoord staat dat het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan worden geopend voor wie blijft werken na 65 jaar. Ik vroeg de minister van Sociale Zaken Maggie De Block hoe het staat met de bescherming van die oudere werknemer. In de praktijk blijkt er nog maar weinig te zijn geregeld.

Deze regering stelt dat ze via allerlei maatregelen werken meer wilt belonen dan niet-werken. Ook recente pensioenhervormingen willen wie langer werkt, belonen. Toch loopt wie nog niet met pensioen is, werkt na zijn 65ste en ziek wordt, het risico om na één maand geen enkel inkomen meer te hebben. Zo een loontrekkende ontvangt geen gewaarborgd loon meer. En hij heeft ook geen recht meer op een ziekte-uitkering van het Riziv. Nochtans hebben die mensen wel sociale bijdragen betaald.

Er is een cumulregeling ingevoerd tussen een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een pensioen, stelt de minister. Wie ziek wordt na zijn pensioensleeftijd kan voor zijn bestaanszekerheid terugvallen op zijn pensioen. De bepaling in het regeerakkoord is, gezien de budgettaire kost, nog niet uitgevoerd. Niet meer werken na je 65ste dan? In sommige gevallen kan het wel. Sommige werkgevers sluiten een overeenkomst met de werknemer die ouder is dan 65 zodat er toch een bepaald inkomen wordt uitbetaald wanneer die ziek wordt.

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister.