De Standaard bracht een podcast uit over de schrijnende situatie waarin vluchtelingen zich bevinden op de woonmarkt. Als je als erkende vluchteling de asielopvang mag verlaten, krijg je twee tot vier maanden de tijd om een woning te vinden. Een knap lastige taak in een land dat je nauwelijks kent en waarvan je de taal niet spreekt. Gelukkig zijn er dan tal van (burger)initiatieven die hen te goeder trouw willen helpen, maar even vaak loopt het mis. Zo blijkt dat de zoektocht naar een woning vaak via ex-landgenoten loopt, die daar veel geld voor vragen. 

Ook in Antwerpen zijn er van deze, niet-gereglementeerde, makelaars actief die aan vluchtelingen een grote som geld vragen om voor hen een studio te huren. Erkende vluchtelingen dreigen zo slachtoffer te worden van afpersing en huisjesmelkerij. Deze malafide makelaars tonen het ­falen van ons woonbeleid aan. De krapte op de huurmarkt is er voor iedereen, maar treft in deze vooral de minst weerbaren. Ik riep de bevoegde schepen op om meer in te zetten op begeleiding van erkende vluchtelingen in hun zoektocht naar een woning. Door hen meer ondersteuning te bieden kunnen ze uit de klauwen van deze niet-erkende makelaars blijven. 

18-12-2020