Steeds meer European Disability Cards (EDC) moeten binnenkort vernieuwd worden en mensen vragen zich af op welke manier ze een nieuwe kaart kunnen bekomen. Dat is niet efficiënt. Daarnaast stelde ik Minister Lalieux ook de vraag, welke volgende stappen zij zal nemen om de EDC te promoten.

 

De kaart wordt momenteel niet automatisch verlengd en je kan pas een nieuwe kaart aanvragen als de oude kaart effectief vervallen is. De Minister liet weten dat de Kruispuntbank momenteel bestudeerd of het mogelijk is om de kaart automatisch te vernieuwen. Voor mij is het zeer belangrijk dat niemand meer een tijdlang zonder EDC zit.

  

Verder maakt de Minister ook werk van mijn voorstel, dat eerder dit jaar unaniem werd goedgekeurd in het Parlement. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe website die informatie bied over de hulp en de voordelen die elke partner, zoals de sport- en de cultuursector, aanbiedt. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een bewustmakingscampagne voor personen met een handicap. Normaalgezien zouden beide initiatieven tegen het einde van 2022 gelanceerd worden.